Orta Gelir Tuzağını Açıklayan Teorik ve Ampirik Yaklaşımlar


Ünlü F., Yıldız R.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.49, pp.87-115, 2017 (Peer-Reviewed Journal)