Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk İmalat Sanayinin Göreceli İnovasyon Performansı: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz


Ünlü F., Gençoğlu P.

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, no.47, pp.183-206, 2016 (Peer-Reviewed Journal)