Hizmet İhracatı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Bağlantıda Dijital Teknolojilerin Moderatör Etkisi: Yüksek Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi


Özer Aksoy B., Ünlü F.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, no.1, pp.127-141, 2024 (Peer-Reviewed Journal)