Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

 • 2018 - 2019 Assistant Professor

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

 • 2010 - 2018 Assistant Professor

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

Managerial Experience

 • 2009 - 2011 Diğer İdari Görev

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Courses

 • Doctorate Epigrafi-Paleografi

 • Postgraduate Osmanlıca I (Yazı Çeşitleri ve Matbu Metinler

 • Postgraduate Türk-İslam Tarihi (Osmanlılar)

 • Postgraduate Türk-İslam Tarihi (İlk Müslüman Türk Devletleri)

 • Postgraduate Türk-İslam Tarihi (Karahanlılar-Selçuklular)

 • Postgraduate Osmanlıca-II (El Yazması Metinler)

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

 • Doctorate Osmanlıca Kaynak Metinleri

 • Postgraduate Anabilim Dalı Semineri

 • Postgraduate Osmanlıca (El Yazması Metinler)

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 • Undergraduate Paleografi-Epigrafi

 • Undergraduate Uygarlık Tarihi

 • Postgraduate Paleografi (Eski Türkçe Metinler ve Kavramlar)

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Undergraduate Osmanlıca

 • Postgraduate Paleografi (Eski Türkçe)

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Metotları

 • Undergraduate Paleografi

 • Undergraduate Osmanlı Türkçesi