Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Zihinsel Engelli Öğrencilerin Annelerinde Aile İşlevleri ve Dayanma Gücü

3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Turkey, 11 January 2023

Covid-19 Salgını Sürecinde İntörn Hemşirelerde Genel Özyeterlilik ve Mesleki Hazıroluşluk Durumu

11th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences, Turkey, 10 June 2022 Sustainable Development

The Voice of My Soul: Baglama and Marbling Art: A Qualitative Study with Special Mothers

4th International Congress on Multidisciplinary Social Sciences, Turkey, 10 May 2022

“Diyabetli Çocukların Hastalık Özyönetiminde Dijital Oyunların Kullanımı”

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar”, 11 - 13 April 2018

Pediatrik Cinsel Saldırı Muayenesinde Bir Uygulama Örneği: Pediatrik Cinsel Saldırı Muayene Hemşireliği

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

ENGELLİLERE YÖNELİK TOPLUMSAL ALGININ DEĞİŞTİRLMESİNDE SPOR ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ

4. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REGREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 April 2017

Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuklarda Egzersize İlişkin Bir Risk Fayda Analizi

4. Uluslar Arası Spor Bilimleri, Turizm Ve Regreasyon Öğrenci Kongresi, 21 - 23 April 2017 Sustainable Development

TİP 1 DİABETES MELLİTUS‘LU ÇOCUKLARDA EGZERSİZE İLİŞKİN BİR RİSK FAYDA ANALİZİ

4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 April 2017 Sustainable Development

Yeni Bir Alternatif Tıp Uygulaması: Refleksoloji ve Kullanım Alanları

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Turkey, 24 - 26 April 2014

Hemşirelikte Alternatif Bir Tedavi Yöntemi: Multiple Skleroz Hastalarında Refleksoloji

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Turkey, 24 - 26 April 2014

Determination of Knowledge and Behaviors of Young Women about Breast Cancer

14.th Word Congress on Controversies in Obstetrıcs,Gynecology& Infertility, France, 17 - 20 November 2011 Sustainable Development

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

34

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

37

H-Index (Scopus)

4

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals