Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Effect of practices for mentally disabled children on attitudes of nursing students

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.45, no.3, pp.851-859, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

PEDIATRIC ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER(ADHD) CONCEPT MAP AND CASE STUDY

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.28, no.1, pp.43-46, 2019 (National Refreed University Journal)

engellilerde şiddet

türkiye klinikleri, vol.1, pp.78-82, 2015 (Other Refereed National Journals)

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin, Çocuklarının Eğitimine Katkı ve Katılımları

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Dergisi, vol.5, no.1, pp.11-20, 2013 (Other Refereed National Journals)

Knowledge and Attitudes of Women about Breast Cancer, Self Breast Examination and Healthy Life Style Behaviors

Meme Sağlığı Dergisi / The Journal of Breast Health, vol.9, pp.200-204, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Diyabetli Çocukların Hastalık Özyönetiminde Dijital Oyunların Kullanımı”

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar”, 11 - 13 April 2018

Pediatrik Cinsel Saldırı Muayenesinde Bir Uygulama Örneği: Pediatrik Cinsel Saldırı Muayene Hemşireliği

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

ENGELLİLERE YÖNELİK TOPLUMSAL ALGININ DEĞİŞTİRLMESİNDE SPOR ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ

4. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REGREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 April 2017

TİP 1 DİABETES MELLİTUS‘LU ÇOCUKLARDA EGZERSİZE İLİŞKİN BİR RİSK FAYDA ANALİZİ

4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 April 2017

Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuklarda Egzersize İlişkin Bir Risk Fayda Analizi

4. Uluslar Arası Spor Bilimleri, Turizm Ve Regreasyon Öğrenci Kongresi, 21 - 23 April 2017

Yeni Bir Alternatif Tıp Uygulaması: Refleksoloji ve Kullanım Alanları

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Turkey, 24 - 26 April 2014

determination of knowledge and behaviors of young women about breast cancer

14. word congress on contreversies in obstetrics, gynecology & infertility, 17 - 20 November 2011

Vaka sunumu okulumda hemşire olsaydı?

1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 May 2010