Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

engellilerde şiddet

türkiye klinikleri, vol.1, pp.78-82, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Diyabetli Çocukların Hastalık Özyönetiminde Dijital Oyunların Kullanımı”

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar”, 11 - 13 April 2018

Pediatrik Cinsel Saldırı Muayenesinde Bir Uygulama Örneği: Pediatrik Cinsel Saldırı Muayene Hemşireliği

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

ENGELLİLERE YÖNELİK TOPLUMSAL ALGININ DEĞİŞTİRLMESİNDE SPOR ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ

4. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ, TURİZM VE REGREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 April 2017

TİP 1 DİABETES MELLİTUS‘LU ÇOCUKLARDA EGZERSİZE İLİŞKİN BİR RİSK FAYDA ANALİZİ

4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 April 2017 Sustainable Development

Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuklarda Egzersize İlişkin Bir Risk Fayda Analizi

4. Uluslar Arası Spor Bilimleri, Turizm Ve Regreasyon Öğrenci Kongresi, 21 - 23 April 2017 Sustainable Development

Yeni Bir Alternatif Tıp Uygulaması: Refleksoloji ve Kullanım Alanları

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Turkey, 24 - 26 April 2014

determination of knowledge and behaviors of young women about breast cancer

14. word congress on contreversies in obstetrics, gynecology & infertility, 17 - 20 November 2011 Sustainable Development