Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin, Çocuklarının Eğitimine Katkı ve Katılımları


ÖZKAN F. , SEVİĞ E. Ü.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Dergisi, cilt.5, ss.11-20, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Hemşirelik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.11-20

Özet

Amaç: Bu çalışma, zihinsel engelli çocuğa bakım veren ailelerin çocuklarının eğitimine katkı ve katılımlarının ne düzeyde olduğunu incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: Araştırma; Kayseri’de yer alan zihinsel engelli çocukların devam ettikleri, dört özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 2007- 2008 yılarında çalışmaya katılmayı kabul eden 228 zihinsel engelli çocuğa bakım veren aile bireyi ile yürütülmüştür. Araştırmada örneklem seçilmemiş tüm evren alınmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, kurumlardan ve ailelerden izin alınmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu aracılığı ile birinci derecede bakım veren bireylerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı yüzde dağılımı ve ki kare testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; zihinsel engelli çocuğa verilen eğitim konularını 39 yaş altında olanların (p>0.05) ve eğitim düzeyi yüksek olan bakım verenlerin (p<0.05)  daha fazla bildiği bulunmuştur. Engelli çocuğa bakım veren bireylerin %55.2’sinin çocuğu eğitim alırken okulda beklediği ve %45.2’ sinin çocuğuna evde tüm zamanını ayırdığının belirlenmesine rağmen sadece %10.9’unun çocuğu hakkında her ders sonrası öğretmenle görüştüğü, görüşenlerin ise yalnız %17.6’sının çocukların evdeki eğitimleriyle ilgili bilgi aldığı bulunmuştur. Çalışma yapılan hiçbir okulda okul sağlığı hemşiresinin bulunmadığı gözlenmiştir.

Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; bakım verenler çocuğun eğitimiyle ilgili yeterli bilgi almamakta ve evde okula paralel eğitim sürdürmemektedirler. Bu durum bize çocuğun evdeki eğitimini doğru yönlendirmesini, okul eğitiminin pekişmesini, sürekliliğini ve yeterli eğitim almasını engellediğini düşündürmektedir. Bu nedenle okullarda ailelere sürekli ve düzenli olarak eğitim ve danışmanlık hizmetini verebilecek okul sağlığı hemşiresinin bulunması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Engelli çocuklar; Entelektüel Engelli Eğitimi; Aile