Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prevalence of and influencing factors for chronic headaches among pregnant women

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.117, ss.144-147, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Ketamine reduces lidocaine-induced seizures in mice

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.115, ss.1239-1244, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The relation between tooth loss and bone mass in postmenopausal osteoporotic women in Turkey: a multicenter study

JOURNAL OF BONE AND MINERAL METABOLISM, cilt.21, ss.43-47, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Miller Fisher Sendromu Düşünülen Wernicke Ensefalopati Olgusu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ NÖROLOJİ, cilt.12, ss.53-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Case of Neuroacanthocytosis Course With Neuropathy, Epilepsy and Choreiform Movement Disorder

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.39, ss.140-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Papil ödemi bulgusu olan subakut meningoensefalitli nörobruselloz olgusu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.28, ss.100-102, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pentilentetrazol ile Oluşturulan Kindling Modelinde Nöbet ve EEG Özelliklerinin Değerlendirilmesi

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.23, no.7, ss.84-92, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SUBEPENDİMAL HETEROTOPİ KLİNİK VE EEG BULGULARI: İKİ OLGU SUNUMU

11.ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 3 - 06 May 2018, ss.51

SCHİNDLER HASTALIĞI OLGU SUNUMU: NADİR GÖRÜLEN BİR LİZOZOMAL DEPO HASTALIĞI

11.ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 3 - 06 May 2018, ss.38

BANT HETEROTOPİ VE LENNOX GASTAUT SENDROMU: OLGU SUNUMU

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 30 November 2017, ss.198

BEYİN OMURİLİK SIVISI-CİLT FİSTÜLÜNÜN EPİDURAL KAN YAYMASI İLE TEDAVİSİ

52. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 November - 01 December 2016, ss.189-190

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI LAKOZAMİD DENEYİMİ

10. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 - 15 May 2016, ss.101

CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE: A CASE REPORT WITH TYPICAL EEG AND MRI FINDINGS

31st International Epilepsy Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 September 2015, cilt.56, ss.142

İmmatür sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulan status epileptikus sonrası öğrenme, hafıza ve davranışın değerlendirilmesi.

3. Ulusal Epilepsi Kongresi, 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, Türkiye, 8 - 13 June 2002, ss.45

Lamotrigine add-on therapy in drug resistant epilepsy

22nd international epilepsy congress, İrlanda, 1 - 04 July 1997, cilt.3, no.38, ss.69