Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prevalence of and influencing factors for chronic headaches among pregnant women

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.117, ss.144-147, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ketamine reduces lidocaine-induced seizures in mice

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.115, ss.1239-1244, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The relation between tooth loss and bone mass in postmenopausal osteoporotic women in Turkey: a multicenter study

JOURNAL OF BONE AND MINERAL METABOLISM, cilt.21, ss.43-47, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Miller Fisher Sendromu Düşünülen Wernicke Ensefalopati Olgusu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ NÖROLOJİ, cilt.12, ss.53-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Case of Neuroacanthocytosis Course With Neuropathy, Epilepsy and Choreiform Movement Disorder

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.39, ss.140-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Papil ödemi bulgusu olan subakut meningoensefalitli nörobruselloz olgusu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.28, ss.100-102, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pentilentetrazol ile Oluşturulan Kindling Modelinde Nöbet ve EEG Özelliklerinin Değerlendirilmesi

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.23, no.7, ss.84-92, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SUBEPENDİMAL HETEROTOPİ KLİNİK VE EEG BULGULARI: İKİ OLGU SUNUMU

11.ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018, ss.51

SCHİNDLER HASTALIĞI OLGU SUNUMU: NADİR GÖRÜLEN BİR LİZOZOMAL DEPO HASTALIĞI

11.ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018, ss.38

BANT HETEROTOPİ VE LENNOX GASTAUT SENDROMU: OLGU SUNUMU

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017, ss.198

analysis of patients presented to emergency department with headache

4. İNTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 4. İNTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI LAKOZAMİD DENEYİMİ

10. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016, ss.101

CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE: A CASE REPORT WITH TYPICAL EEG AND MRI FINDINGS

31st International Epilepsy Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2015, cilt.56, ss.142

İmmatür sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulan status epileptikus sonrası öğrenme, hafıza ve davranışın değerlendirilmesi.

3. Ulusal Epilepsi Kongresi, 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, Türkiye, 8 - 13 Haziran 2002, ss.45

Lamotrigine add-on therapy in drug resistant epilepsy

22nd international epilepsy congress, İrlanda, 1 - 04 Temmuz 1997, cilt.3, no.38, ss.69