Publications & Works

Articles Published in Other Journals

DİALECTS OF ALTAIC TURKİSH

Anasay , no.17, pp.25-40, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Kırgız Dilinin Sözlüğü

History Studies , vol.1, no.2, pp.284-287, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dublajı Yapılan Türk Dizilerinde Deyimlerin Ve Kalıp İfadelerin Aktarımı (Kırgızistan Örneği)

21. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 14 October 2023, vol.1, pp.104-114

ALTAY TÜRKLERİNDE DAĞ VE SU OLUŞUMU ÜZERİNE ÇIKAN EFSANELER

III. ULUSLARARASI SERİKBOL KONDIBAY VE TÜRK MİTOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Simkent, Kazakhstan, 16 - 17 June 2022, pp.389-399 Sustainable Development

Altay Türkçesi Atasözü ve Deyimlerinde Kadın Tipolojisi

Uluslararası Kurmancan Datka ve Kadın Kahraman Sempozyumu, İzmir, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.261-268

Sınıf İçi Kompozisyon Uygulamaları ve Sınıfta/ Sınavda Kompozisyon Kağıdının Değerlendirilmesi

I. Kaşkarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 3 - 05 May 2018

Altay Türkçesinin Diyalektleri

VI. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Simkent, Kazakhstan, 18 - 20 October 2017, pp.127-130

Kırgız Türklerinin Mutfak Kültürü Ve Sofra Adabında Öne Çıkan Unsurların Kültürel ve Dilbilimsel Bakımdan İncelenmesi

Kültür Bakanlığı VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 24 November 2011, vol.5, pp.311-324

Kırgız Türklerinin Mutfak Kültürü ve Sofra Adabında Öne Çıkan Unsurların Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bakımdan İncelenmesi

8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 November 2011, vol.5, pp.311-324

Kırgızcanın Güney Sibirya Türk Dilleriyle Olan İlişkisi

7. Uluslararası Türk Dili Kurultayında sunulmuştur, Ankara, Turkey, 24 - 28 September 2012, pp.250-260

Kırgız Folklorunda "Ak" Kavramı ve Anlam Alanları

Manas Üniversitesi IV. Genç Türkologlar Sempozyumu, 2011, Bishkek, Kyrgyzstan, 27 - 29 April 2011

Kırgızistan’da Türkiye Türkçesi Öğretimi

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Celalabat, 6.Türk Dünyası Konferansı, Jalal-Abad, Kyrgyzstan, 25 - 28 May 2008

Books & Book Chapters

Dâva

in: SAKARYA TÜRKÜSÜ (Şerh-Tahlil), ERHAN ÇAPRAZ, ERTUĞRUL KARAKUŞ, ABDÜLKADİR DAĞLAR, Editor, DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, pp.101-105, 2024

Kırgız ve Yörüklerde Çadır

in: Türkoloji Armağanları-1, Hakan Taş, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.121-136, 2023

Kırgız, Kazak ve Altay Türkçelerinde Kullanılan Ortak Duygu Fiilleri

in: Prof. Dr. Recep Toparlı Armağanı, Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH, Prof. Dr. Hanifi VURAL, Editor, KESİT, İstanbul, pp.135-151, 2022

Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları:297, Bishkek, 2019

Fundamentals of Kyrgyz Language Group Grammar

Kırgız Ulttuk İlimler Akademiyası Tüştük Bölümü, Osh, 2017

Kurandı Atooçtordun Casalışı

in: Kırgız Tobunun Tekteştirme Grammatikasının Negizderi, Prof. Dr. K. Toktonaliyev, Editor, Kırgız Ulusal Bilimler Akademisi Güney Bölümü, Bishkek, pp.211-500, 2017

Türk Dilini Öğreniyoruz

Türk Dünyası Fakülteleri Basım-Yayım Merkezi, CALALABAT, 2008

Metrics

Publication

46

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals