Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Experimental study of the effects of slab openings on seismic behaviour of buildings

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The seismic behaviour of RC exterior shear walls used for strengthening of intact and damaged frames

BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.18, no.8, pp.3683-3709, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

TAŞIYICI DUVAR UZUNLUKLARI DEPREM YÖNETMELİĞİ KURALLARINA UYGUN OLMAYAN DONATISIZ YIĞMA BİR YAPININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Selçuk Üniversitesi Mühendislik,Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, no.4, pp.727-736, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of reinforced concrete beams behavior of steel fiber added lightweight concrete

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.38, pp.575-581, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Predicting the compressive strength of steel fiber added lightweight concrete using neural network

COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, vol.42, no.2, pp.259-265, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Experimental investigation of reinforced concrete beams with and without steel fiber under explosive loading

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.14, no.6, pp.419-426, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Using the maturity method in concrete produced with setting agents

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, vol.19, no.7, pp.569-574, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Effects of steel fiber addition on mechanical properties of concrete and RC beams

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.21, no.3, pp.654-661, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Experimental investigation of steel fiber reinforced concrete box beams under bending

MATERIALS AND STRUCTURES, vol.39, no.4, pp.491-499, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Flexural response of reinforced-concrete beams based on multidimensional data analysis

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.12, no.4, pp.292-298, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

A comparative experimental study of steel fibre-additive reinforced concrete beams

MATERIALES DE CONSTRUCCION, vol.54, no.276, pp.5-15, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

An experimental study of the jacketed reinforced-concrete beams under bending

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.18, no.8, pp.611-618, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Flexural behavior of composite reinforced concrete elements

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, vol.13, no.4, pp.255-259, 2001 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Prizmatik kiriş davranışının yüksek sıcaklık etkisi ile değişiminin incelenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.27, pp.296-303, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Çelik Tel Katkılı Hafif Betonun Eğilme Tokluğunun İncelenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.27-33, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Erciyes yöresi bims agregaları ile taşıyıcı hafif beton

Yapı Dünyası Dergisi, no.129, pp.44-50, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Çelik Lifli Hafif Betonun Deneysel Araştırılması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.12, pp.333-339, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Çelik Lif Katkılı C20 Betonunun Mekanik Özelliklerinin Deneysel Araştırılması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dergisi, vol.4, pp.31-40, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları ve 6 Katlı bir Yapının Güçlendirme Çalışmaları

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.309-317, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Açıklık Boyları Farklı Betonarme Kirişlerde Guse Yapımının Çekme Donatısı Toplamına Etkisi

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, vol.1, pp.49-57, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXPERIMENTAL DIFFICULTIES AND SOLUTION PROPOSALS IN A THREE-DIMENSIONAL REINFORCED CONCRETE FRAME

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.56

The Test Setup of Reinforced Concrete Wall Subjected to Pure Torsion

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.57

Difficulties of Shear Wall Experiments and Solution Suggestions

3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.470-478

An Experimental Study Analyzing The Seismic Behaviour of Three Dimensional Frame Structure

3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, vol.1, no.1, pp.423-431

IMPROVING EARTHQUAKE PERFORMANCE OF REINFORCED CONCRETE FRAMES WITH CFRP

Eighth International Conference On Advances in Civil and Structural Engineering-CSE 2018, Kuala Lumpur, Malaysia, 30 January - 03 February 2018, pp.25-29

PERDE KONUMUNUN YAPI DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı, Trabzon, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.79-80

BETONARME KİRİŞ BOŞLUKLARININ DAVRANIŞA ETKİSİ

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6.Toplantısı, Trabzon, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.71-72

A2 TÜRÜ DÖŞEME SÜREKSİZLİKLERİNİN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı - 2017, Trabzon, Turkey, 17 - 18 November 2017

Betonarme Perdelerde Burulma Davranışının Analitik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Ulusal 6. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, Turkey, 17 - 18 November 2017

Experimental Investigation of Window and Door Hollow Effect on Masonry Building Behavior Under the Cyclic Load

International Science and Technology Conference (ISTEC), St. Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, pp.117

Experimental Study on Effect of Diagonal Reinforcement Details on Hystretic Behavior of RC Short Columns

International Science and Technology Conference (ISTEC),, Viyana, Austria, 25 - 28 August 2015, pp.103

Experimental Research of One-Storey and One Span Plane Reinforcement Frame’s Under Earthquake Performance

International Science and Technology Conference (ISTEC), Viyana, Austria, 25 - 28 August 2015, pp.109

Parametric Assessment on Diagonal Reinforcement Detailed RC Short Columns

International Science and Technology Conference, Ad-Dawhah, Qatar, 18 - 20 December 2014, pp.474

Experimental Research of Masonry Structure Behaviour Under the Influence of Cyclic Load Effect

ICESA 2014 International Civil Engineering and Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Turkey, 17 - 21 May 2014, pp.288-296

Verev Kesme Donatılarının Betonarme Kısa Kolonların Performansına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması

4.Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.61-63

Burkulması Önlenmiş Çelik Basınç Çubuklarının Deneysel Araştırılması

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 4. Toplantısı, Trabzon, Turkey, 3 - 04 May 2013, pp.32-33

Analytically Investigation of FRP Ductility Effect on Retrofitted RC Columns

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, Albania, 1 - 04 May 2013, pp.72-80 Sustainable Development

Prediction of the Behaviours by the Prismatic Beams with Polypropylene Fibers under High Temperature Effects Through Artificial Neural Networks

IJCCI 2012-International Joint Conference on Computational Intelligence, Spain, 1 - 04 October 2012, pp.611-615

Finite Element Analysis of Buckling Restrained Braces (BRBs) Designed as Different Composite Sections

International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology, Azerbaijan, 1 - 04 September 2011, pp.97-101

Beton Çekirdekli Kompozit Çelik Kolon Davranışının Deneysel Araştırılması

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 3. Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 15 - 16 May 2011, pp.35-36

Modelling of Bending Moment Value Calculated by Pushover Analysis Method in a Frame System with Artifical Neural Network

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Germany, 1 - 04 April 2011, pp.57-66

Yüksek Sıcaklık Etkisinin Çelik Tel Katkılı Betonların Basınç Dayanımına Etkisi

TÇMB 3.International Symposium, Sustainability in Cement and Concret, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.737-746

Yangına Maruz Hasarlı Prefabrike Yapıda Malzeme Kalitesinin Belirlenmesi ve Onarım-Güçlendirme Detayı

Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Denizli, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.159-168

PÇ-42.5, PKÇ/B-42.5R, SDÇ-42.5 Çimentolu Betonların Sülfat Dayanıklılığının Deneysel İncelenmesi

4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2005, pp.443-455

Kayseri Yöresi Hafif Agrega Özellikleri ve Taşıyıcı Hafif Beton Üretimi

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, Isparta, Turkey, 1 - 04 October 2005, pp.167-175

Miskantus Bitkisinin Öğütülmüş Halde ve Lif Katkısı Olarak Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.244-252

Kutu Kesitli Betonarme kiriş Davranışının Statik Yükler Altında Deneysel Araştırılması

Advences in Civil Engineering 6th International Congress, Turkey, 1 - 04 September 2004, pp.131-140

Beton Borulara Çelik Lif Katkısının Mekanik Özelliklere Etkisi

Türkiye Hazır Beton Birliği Beton 2004 Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2004, pp.255-265

Marmara Depreminde Hasar Gören Betonarme Bir Yapının Onarım ve Güçlendirilmesi

Küçük Çekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2003, vol.2, pp.450-459

Structural lightweight concrete with pumice aggregates of Erciyes Region

Proceedings of the International Congress on Challenges of Concrete Construction, United Kingdom, 1 - 04 November 2002, pp.587-596

Artificial Neural Networks In Design Of Reinforced Concrete Beams Under Static Loads

Creating The Future 2. FAE International Symposium, Cyprus (Kktc), 1 - 04 October 2002, pp.215-218

An Experimental Study On Sulfate Resistance of Portland Cement Concrete

Creating The Future 2. FAE International Symposium, Cyprus (Kktc), 1 - 04 October 2002, pp.139-144

Indirect Determination of In-Situ Compressive Strength of Concrete as a Function of Ultrasonic Pulse Velocity

Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Turkey, 1 - 04 September 2002, pp.462-468

Mantolu Betonarme Kirişlerin Taşıma Gücünün Deneysel İncelenmesi

Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Turkey, 1 - 04 September 2002, pp.197-204

Çelik Lif Katkılı Betonarme Kirişlerin Taşıma Gücünün Deneysel İncelenmesi

Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Turkey, 1 - 04 September 2002, pp.205-212

Mantolu Betonarme Kirişlerin Kırılma Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi

Balıkesir Üniversitesi IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 April 2002, pp.469-477

Betonarme Kompozit Yapı Elemanları Mukavemetlerinin Basınç ve Denge Kırılması Altında Deneysel İncelenmesi

Advances in Civil Engineering 4th International Congress, Cyprus (Kktc), 1 - 04 November 2001, pp.131-137

Betonarme Yapılarda Deprem Hasarlarının Belirlenmesi ve Onarım Güçlendirme Projesi Uygulama Örneği

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası XVI. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2001, pp.1-10

Kayseri Yöresi Doğal Hafif Agregaları ile Üretilen Hafif Beton Özelliklerinin Geleneksel Bir Betonla Karşılaştırılması

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası XV. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1999, pp.15-25

Kompozit Döşeme Elemanlarda Kuvvet-Deplasman Davranışlarının Yapay Sinir Ağları ile Prediksiyonu

Proceedings of the second International Symposium on Mathematical and Computational Applications, Azerbaijan, 1 - 04 September 1999, pp.127-133

Binaların Onarımı ve Depreme Dayanıklığının Takviye Yöntemlerinin İncelenmesi

İnşaat Mühendisliğindeki Gelişmeler III. Teknik Kongre, Ankara, Turkey, 15 - 16 September 1997, pp.417-426

Kayseri Yöresi Agregaları ve Traslı Çimentosu ile Beton Karışım Deneyleri ve Bulguları

Kayseri de Hazır Beton Uygulamaları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 1996, vol.1, pp.1-11

Betonarme Konsol İstinat Duvarlarının Bilgisayarla Projelendirilmesi

Akdeniz Zemin’96 Mekanik Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 1996, pp.117-124

Yapıların Deprem Süresince Davranışının Uzay Titreşimine Bağlı İncelenmesi

IX. Ulusal Mekanik Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 November 1995, vol.1, pp.865-866