Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXPERIMENTAL DIFFICULTIES AND SOLUTION PROPOSALS IN A THREE-DIMENSIONAL REINFORCED CONCRETE FRAME

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.56

The Test Setup of Reinforced Concrete Wall Subjected to Pure Torsion

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.57

Difficulties of Shear Wall Experiments and Solution Suggestions

3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.470-478

An Experimental Study Analyzing The Seismic Behaviour of Three Dimensional Frame Structure

3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, vol.1, no.1, pp.423-431

IMPROVING EARTHQUAKE PERFORMANCE OF REINFORCED CONCRETE FRAMES WITH CFRP

Eighth International Conference On Advances in Civil and Structural Engineering-CSE 2018, Kuala Lumpur, Malaysia, 30 January - 03 February 2018, pp.25-29

PERDE KONUMUNUN YAPI DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı, Trabzon, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.79-80

BETONARME KİRİŞ BOŞLUKLARININ DAVRANIŞA ETKİSİ

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6.Toplantısı, Trabzon, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.71-72

A2 TÜRÜ DÖŞEME SÜREKSİZLİKLERİNİN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı - 2017, Trabzon, Turkey, 17 - 18 November 2017

Betonarme Perdelerde Burulma Davranışının Analitik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Ulusal 6. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, Turkey, 17 - 18 November 2017

Experimental Investigation of Window and Door Hollow Effect on Masonry Building Behavior Under the Cyclic Load

International Science and Technology Conference (ISTEC), St. Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, pp.117

Experimental Study on Effect of Diagonal Reinforcement Details on Hystretic Behavior of RC Short Columns

International Science and Technology Conference (ISTEC),, Viyana, Austria, 25 - 28 August 2015, pp.103

Experimental Research of One-Storey and One Span Plane Reinforcement Frame’s Under Earthquake Performance

International Science and Technology Conference (ISTEC), Viyana, Austria, 25 - 28 August 2015, pp.109

Parametric Assessment on Diagonal Reinforcement Detailed RC Short Columns

International Science and Technology Conference, Ad-Dawhah, Qatar, 18 - 20 December 2014, pp.474

Experimental Research of Masonry Structure Behaviour Under the Influence of Cyclic Load Effect

ICESA 2014 International Civil Engineering and Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Turkey, 17 - 21 May 2014, pp.288-296

Verev Kesme Donatılarının Betonarme Kısa Kolonların Performansına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması

4.Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.61-63

Burkulması Önlenmiş Çelik Basınç Çubuklarının Deneysel Araştırılması

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 4. Toplantısı, Trabzon, Turkey, 3 - 04 May 2013, pp.32-33

Analytically Investigation of FRP Ductility Effect on Retrofitted RC Columns

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, Albania, 1 - 04 May 2013, pp.72-80 Sustainable Development

Prediction of the Behaviours by the Prismatic Beams with Polypropylene Fibers under High Temperature Effects Through Artificial Neural Networks

IJCCI 2012-International Joint Conference on Computational Intelligence, Spain, 1 - 04 October 2012, pp.611-615

Finite Element Analysis of Buckling Restrained Braces (BRBs) Designed as Different Composite Sections

International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology, Azerbaijan, 1 - 04 September 2011, pp.97-101

Beton Çekirdekli Kompozit Çelik Kolon Davranışının Deneysel Araştırılması

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 3. Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 15 - 16 May 2011, pp.35-36

Modelling of Bending Moment Value Calculated by Pushover Analysis Method in a Frame System with Artifical Neural Network

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Germany, 1 - 04 April 2011, pp.57-66

Yüksek Sıcaklık Etkisinin Çelik Tel Katkılı Betonların Basınç Dayanımına Etkisi

TÇMB 3.International Symposium, Sustainability in Cement and Concret, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.737-746

Yangına Maruz Hasarlı Prefabrike Yapıda Malzeme Kalitesinin Belirlenmesi ve Onarım-Güçlendirme Detayı

Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Denizli, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.159-168

PÇ-42.5, PKÇ/B-42.5R, SDÇ-42.5 Çimentolu Betonların Sülfat Dayanıklılığının Deneysel İncelenmesi

4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2005, pp.443-455

Kayseri Yöresi Hafif Agrega Özellikleri ve Taşıyıcı Hafif Beton Üretimi

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, Isparta, Turkey, 1 - 04 October 2005, pp.167-175

Miskantus Bitkisinin Öğütülmüş Halde ve Lif Katkısı Olarak Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.244-252

Kutu Kesitli Betonarme kiriş Davranışının Statik Yükler Altında Deneysel Araştırılması

Advences in Civil Engineering 6th International Congress, Turkey, 1 - 04 September 2004, pp.131-140

Beton Borulara Çelik Lif Katkısının Mekanik Özelliklere Etkisi

Türkiye Hazır Beton Birliği Beton 2004 Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2004, pp.255-265

Marmara Depreminde Hasar Gören Betonarme Bir Yapının Onarım ve Güçlendirilmesi

Küçük Çekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2003, vol.2, pp.450-459

Structural lightweight concrete with pumice aggregates of Erciyes Region

Proceedings of the International Congress on Challenges of Concrete Construction, United Kingdom, 1 - 04 November 2002, pp.587-596

Artificial Neural Networks In Design Of Reinforced Concrete Beams Under Static Loads

Creating The Future 2. FAE International Symposium, Cyprus (Kktc), 1 - 04 October 2002, pp.215-218

An Experimental Study On Sulfate Resistance of Portland Cement Concrete

Creating The Future 2. FAE International Symposium, Cyprus (Kktc), 1 - 04 October 2002, pp.139-144

Indirect Determination of In-Situ Compressive Strength of Concrete as a Function of Ultrasonic Pulse Velocity

Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Turkey, 1 - 04 September 2002, pp.462-468

Mantolu Betonarme Kirişlerin Taşıma Gücünün Deneysel İncelenmesi

Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Turkey, 1 - 04 September 2002, pp.197-204

Çelik Lif Katkılı Betonarme Kirişlerin Taşıma Gücünün Deneysel İncelenmesi

Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Turkey, 1 - 04 September 2002, pp.205-212

Mantolu Betonarme Kirişlerin Kırılma Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi

Balıkesir Üniversitesi IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 April 2002, pp.469-477

Betonarme Kompozit Yapı Elemanları Mukavemetlerinin Basınç ve Denge Kırılması Altında Deneysel İncelenmesi

Advances in Civil Engineering 4th International Congress, Cyprus (Kktc), 1 - 04 November 2001, pp.131-137

Betonarme Yapılarda Deprem Hasarlarının Belirlenmesi ve Onarım Güçlendirme Projesi Uygulama Örneği

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası XVI. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2001, pp.1-10

Kayseri Yöresi Doğal Hafif Agregaları ile Üretilen Hafif Beton Özelliklerinin Geleneksel Bir Betonla Karşılaştırılması

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası XV. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1999, pp.15-25

Kompozit Döşeme Elemanlarda Kuvvet-Deplasman Davranışlarının Yapay Sinir Ağları ile Prediksiyonu

Proceedings of the second International Symposium on Mathematical and Computational Applications, Azerbaijan, 1 - 04 September 1999, pp.127-133

Binaların Onarımı ve Depreme Dayanıklığının Takviye Yöntemlerinin İncelenmesi

İnşaat Mühendisliğindeki Gelişmeler III. Teknik Kongre, Ankara, Turkey, 15 - 16 September 1997, pp.417-426

Kayseri Yöresi Agregaları ve Traslı Çimentosu ile Beton Karışım Deneyleri ve Bulguları

Kayseri de Hazır Beton Uygulamaları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 1996, vol.1, pp.1-11

Betonarme Konsol İstinat Duvarlarının Bilgisayarla Projelendirilmesi

Akdeniz Zemin’96 Mekanik Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 1996, pp.117-124

Yapıların Deprem Süresince Davranışının Uzay Titreşimine Bağlı İncelenmesi

IX. Ulusal Mekanik Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 November 1995, vol.1, pp.865-866

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

717

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

888

H-Index (Scopus)

11

Project

48

Thesis Advisory

23

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals