Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Formik asitin in vitro rumen fermentasyonu ve metan üretimine etkisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, sa.11, ss.856-860, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Formic Acid on In Vitro Ruminal Fermentation and Methane Emission

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.3, sa.11, ss.856, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kedi ve Köpeklerde Kurtarma Sonrası Beslenme

International Animal Rescue Conferance, Aksaray, Türkiye, 08 Temmuz 2017

Effect of Phenological Stage on Saponin And Proanthocyanidins of Plantago Lanceolata herbage

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.550

THE EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF LEMON GRASS Cymbopogon citraus ON PERFORMANCE CARCASS QUALITY AND MARKETING OF QUAIL Coturnix coturnix japonica

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romanya, 9 - 11 Haziran 2016, cilt.1, ss.98-103

Atriplex gardneri bitkisinin ruminantlarda in vitro metan ve total gaz üretimi ile fermentasyon parametrelerinin belirlenmesi

ULUSLARARASI KATILIMLI KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK KONGRESİ, Konya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.350-351