Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

STRENGTH OF LAMİNATED WOOD COMPOSİTE REİNFORCED WITH GLASS FİBER

9th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL MEDICAL SCIENCESBURSA, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.62-68

TIG KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AL6061 DÖKÜM PLAKALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE T6 ISIL İŞLEMİNİN ETKİLERİ

MAS 9th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON APPLIED SCIENCESBURSA, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.43-52