Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact of Oral Health on Nutritional Status in Community-dwelling Older Adults in Turkey

European Journal of Geriatrics and Gerontology, cilt.1, sa.1, ss.29-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Prevalence of urinary incontinence and related risk factors in community-dwelling elderly

Asian Pacific Journal of Health Sciences, cilt.5, ss.105-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Adolesan ve Kronik Hastalıklar

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, ss.46-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antik Ya Da Eski Sağlık Inançlarının Günlük Yaşam Üzerine Etkileri

Türkiye Klinikleri Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.22-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tedavi Sürecinde Rehberler Yasal Düzenlemeler ve Klinik Uygulamalar Arasındaki Uyumun Etik Boyutu

Turkiye Klinikleri J Fam Med, cilt.5, sa.1, ss.49-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periyodik sağlık muayenesinin tarihi gelişim süreci

Türkiye Klinikleri, cilt.4, sa.5, ss.1-4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RELATION BETWEEN ORAL HEALTH AND NUTRITIONAL STATUS

41st ESPEN Congress, 31 Ağustos - 03 Eylül 2019, cilt.38, ss.252-253

Opinions of First Year Medical Students About Gender Roles in Social Life

IV. ınternational Jubilee Congress of General/Family Medicine, 22 - 24 Kasım 2018

AİLE HEKİMLİĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET YÖNETİMİ

17. Ulusal aile Hekimliği Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

17. Ulusal aile Hekimliği Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Sağlık Sektörüne Cinsiyetçi Bakış

2. Uluslararası Kadın Kongresi, 4 - 05 Ekim 2018

Yükseköğretim Programlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

2. Uluslar arası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.447-448

Gender Perspective of Child Education Center Personnel: Case Study of Erciyes University

ınternational Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC), İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mart 2018, ss.59

Sleep Quality in the Community-Dwelling Elderly in Kayseri, Turkey: A Cross-sectional Study

5th Conference of the Association of general practice/family medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 Mayıs 2017

Home Medication Possesion of adult Patients Applying to Family Health Centers in Kayseri, Turkey.

5th Conference of the Association of general practice/family medicine of South-East Europe, Budva, Karadağ, 25 - 28 Mayıs 2017

Sleep Quality In the Community- Dwelling Eldely inKayseri Turkey- A Cross Sectional Study: Sleep quality in Elderly

5th Conference of the Association of General Practice/Famili Medicine of South- East Europe Budva,Montenegro., 25 - 28 Mayıs 2017

Behavior of Drug Usage and Affecting Factors about Drug Therapy in Adult Applicants to Family Health Centers in Kayseri, Turkey

5th Conference of the Association of general practice/family medicine of South-East Europe, Budva, Karadağ, 25 - 28 Mayıs 2017

The Importance of Early Child Education for Gender Equality in Turkey

International Symposium on Asian Languages and Literatures, Aurangabad, Hindistan, 2 - 04 Şubat 2017, ss.48

The relationship between activities of daily living with cognivite function among community dwelling elderly in urban area a cross sectional study

The relationship between activities of daily living with cognivite function among community dwelling elderly in urban area: a cross-sectional study, 4 - 06 Haziran 2015

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarı Uygulamaları

UTES 2015 Uluslar arası Katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015, ss.49

The Prevalence of Malnutrition in ?60 years old seniors in Kayseri/Turkey

III. Congress AGPFMSEE, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 21 Eylül 2014, cilt.49, sa.2, ss.55

Demand for Sickness Certification to Absdenteeism in Postgraduate Education's Students

21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik, Baku, Azerbaycan, 26 Mayıs - 28 Temmuz 2014, ss.34

Elders Life Style and Their Relationship with Neighbourhood

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, ss.64

Discussing The Need of Periodic Health Examination By Screening its Evolution Period

AGPFMSEE The Role of General Practice-Family Medicine Doctor, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 11 - 14 Nisan 2013, ss.33

The prevalence and related factors with irritable bowel syndrom in Primary Health Care workers Kayseri, Turkey

Third Congress of General Practice/Family Medicine of Republic of Macedonia, Ohrid, Makedonya, 26 - 29 Nisan 2012, ss.105

Kayseri Yaşlı Bakım Evindeki Bireylerde Arka Ağrısı ve Ağrı Skalalarının Karşılaştırılması

Yaşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Mart 2005, cilt.8, sa.1, ss.302

Kitap & Kitap Bölümleri

Feminizmin Perspektifinden Görsel Kültürde Kadın ĠmajınıOkumak‟da

Disiplinlerarası Bakış Açısı İle Kadın Erkek Eşitliği, Asuman GÖLGELİElif DENİZ ŞAFAKEmel TANYERİ MAZICIHülya ARGUNŞAHJale METİN KIYICIMasreka KHANZeynep ÖLÇÜ DİNÇER, Editör, Efe Akademi Yayınları, Ankara, ss.39-58, 2020

Growth and development

Rakel Textbook of Family Medicine (22. Bölüm çevirisi), SANFORD R. KIMMEL VE KAREN RATLIFFSCHAUB, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.430-451, 2019

Ergenlerde Cinsel Sağlık

Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Basamakları, Mazıcıoğlu MM, Kurtoğlu S, Hatipoğlu N., Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.85-92, 2017

Ne kadar etiğiz?

Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular, Demirağ S, Ünlüoğlu İ, Katkıcı U., Editör, Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss.200-208, 2016

Tedavide ne kadar etiğiz?

Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal konular, SERPİL DEMİRAĞ, Editör, Akademi Yayınevi, İstanbul, ss.200-208, 2016

Koruyucu Sağlık Hizmetleri-Periyodik Sağlık Muayenesi (8. Ünite)

Aile Sağlığı, Murat Ünalacak, Editör, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, ss.144-154, 2013

Koruyucu Sağlık Hizmetleri-Periyodik Sağlık Muayenesi

Aile Sağlığı, MURAT ÜNALACAK, Editör, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Matbaası, Eskişehir, ss.144-154, 2013

Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Süreci

Tıp Eğiticileri için Ölçme ve Değerlendirme Rehberi, Baykan Z., Naçar M., Editör, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, ss.67-92, 2012

Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Süreci

Tıp Eğiticileri için Ölçme ve Değerlendirme Rehberi, ZEYNEP BAYKAN, MELİS NAÇAR, Editör, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaası, Kayseri, ss.67-92, 2012

Yaşlı Hasta (132. Bölüm) Türkçe çevirisi

CECIL Essentials of Medicine, Selçuk Mıstık, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.1167-1175, 2008

Yaşlı Hasta

CECIL Essentials of Medicine, SELÇUK MISTIK, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.1167-1175, 2008