Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The impact of sleep duration on frailty in community-dwelling Turkish older adults

Sleep and Biological Rhythms, vol.18, no.3, pp.243-248, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Impact of Oral Health on Nutritional Status in Community-dwelling Older Adults in Turkey

European Journal of Geriatrics and Gerontology, vol.1, no.1, pp.29-35, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Adolesan ve Kronik Hastalıklar

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, pp.46-52, 2018 (Other Refereed National Journals)

Prevalence of urinary incontinence and related risk factors in community-dwelling elderly

Asian Pacific Journal of Health Sciences, vol.5, pp.105-110, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Antik Ya Da Eski Sağlık Inançlarının Günlük Yaşam Üzerine Etkileri

Türkiye Klinikleri Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, vol.23, no.1, pp.22-27, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tedavi Sürecinde Rehberler Yasal Düzenlemeler ve Klinik Uygulamalar Arasındaki Uyumun Etik Boyutu

Turkiye Klinikleri J Fam Med, vol.5, no.1, pp.49-55, 2014 (Other Refereed National Journals)

Periyodik sağlık muayenesinin tarihi gelişim süreci

Türkiye Klinikleri, vol.4, no.5, pp.1-4, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Obezite Takip ve Tedavisinde Aplikasyonun Etkinliği

20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. , Adana, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.1422-1424

RELATION BETWEEN ORAL HEALTH AND NUTRITIONAL STATUS

41st ESPEN Congress, 31 August - 03 September 2019, vol.38, pp.252-253

Opinions of First Year Medical Students About Gender Roles in Social Life

IV. ınternational Jubilee Congress of General/Family Medicine, 22 - 24 November 2018

AİLE HEKİMLİĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET YÖNETİMİ

17. Ulusal aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 25 - 27 October 2018

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

17. Ulusal aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 25 - 27 October 2018

Sağlık Sektörüne Cinsiyetçi Bakış

2. Uluslararası Kadın Kongresi, 4 - 05 October 2018

Yükseköğretim Programlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

2. Uluslar arası Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.447-448

Gender Perspective of Child Education Center Personnel: Case Study of Erciyes University

ınternational Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC), İstanbul, Turkey, 8 - 09 March 2018, pp.59

Sleep Quality in the Community-Dwelling Elderly in Kayseri, Turkey: A Cross-sectional Study

5th Conference of the Association of general practice/family medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017

Sleep Quality In the Community- Dwelling Eldely inKayseri Turkey- A Cross Sectional Study: Sleep quality in Elderly

5th Conference of the Association of General Practice/Famili Medicine of South- East Europe Budva,Montenegro., 25 - 28 May 2017

Behavior of Drug Usage and Affecting Factors about Drug Therapy in Adult Applicants to Family Health Centers in Kayseri, Turkey

5th Conference of the Association of general practice/family medicine of South-East Europe, Budva, Montenegro, 25 - 28 May 2017

Home Medication Possesion of adult Patients Applying to Family Health Centers in Kayseri, Turkey.

5th Conference of the Association of general practice/family medicine of South-East Europe, Budva, Montenegro, 25 - 28 May 2017

The Importance of Early Child Education for Gender Equality in Turkey

International Symposium on Asian Languages and Literatures, Aurangabad, India, 2 - 04 February 2017, pp.48

The relationship between activities of daily living with cognivite function among community dwelling elderly in urban area a cross sectional study

The relationship between activities of daily living with cognivite function among community dwelling elderly in urban area: a cross-sectional study, 4 - 06 June 2015

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarı Uygulamaları

UTES 2015 Uluslar arası Katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Konya, Turkey, 6 - 08 May 2015, pp.49

The Prevalence of Malnutrition in ?60 years old seniors in Kayseri/Turkey

III. Congress AGPFMSEE, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 September 2014, vol.49, no.2, pp.55

Prevalence of Depression and Cognitive Impairment in the Elderly Population in Kayseri/Turkey

III. Congress AGPFMSEE, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 September 2014, vol.49, no.2, pp.54

Elders Life Style and Their Relationship with Neighbourhood

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.64

Discussing The Need of Periodic Health Examination By Screening its Evolution Period

AGPFMSEE The Role of General Practice-Family Medicine Doctor, Belgrad, Serbia And Montenegro, 11 - 14 April 2013, pp.33

The prevalence and related factors with irritable bowel syndrom in Primary Health Care workers Kayseri, Turkey

Third Congress of General Practice/Family Medicine of Republic of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 26 - 29 April 2012, pp.105

Kayseri Yaşlı Bakım Evindeki Bireylerde Arka Ağrısı ve Ağrı Skalalarının Karşılaştırılması

Yaşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 March 2005, vol.8, no.1, pp.302

Books & Book Chapters

Growth and development

in: Rakel Textbook of Family Medicine (22. Bölüm çevirisi), SANFORD R. KIMMEL VE KAREN RATLIFFSCHAUB, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.430-451, 2019

Ergenlerde Cinsel Sağlık

in: Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Basamakları, Mazıcıoğlu MM, Kurtoğlu S, Hatipoğlu N., Editor, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, pp.85-92, 2017

Ne kadar etiğiz?

in: Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular, Demirağ S, Ünlüoğlu İ, Katkıcı U., Editor, Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.200-208, 2016

Koruyucu Sağlık Hizmetleri-Periyodik Sağlık Muayenesi (8. Ünite)

in: Aile Sağlığı, Murat Ünalacak, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, pp.144-154, 2013

Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Süreci

in: Tıp Eğiticileri için Ölçme ve Değerlendirme Rehberi, Baykan Z., Naçar M., Editor, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, pp.67-92, 2012

Yaşlı Hasta (132. Bölüm) Türkçe çevirisi

in: CECIL Essentials of Medicine, Selçuk Mıstık, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.1167-1175, 2008