Dr.Öğr.Üyesi

ELÇİN BAKIR


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Eğitim Bilgileri

2013 - 2018

2013 - 2018

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji, Türkiye

2008 - 2013

2008 - 2013

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

FLURBİPROFENİN SİTOTOKSİK, GENOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksiloji A.B.D.

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Basic Molecular Biology Techniques Course, Western Blot, RT-PCR

Sağlık ve Tıp

Ziya Eren İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019

2019

Recent Developments and the Use of Non-Invasive Samples in Comet Assay

Sağlık ve Tıp

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology

2019

2019

GLP (Good Laboratory Practices / İLU (İyi Laboratuvar Uygulamaları)

Kalite Yönetimi

The Swiss Consulting/ERFARMA

2017

2017

"LCMS-8040" Kullanıcı Eğitimi

Sağlık ve Tıp

Ant Teknik

2016

2016

"GCMS"

Sağlık ve Tıp

Ant Teknik

2016

2016

IV. Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Teknikleri Kursu

Sağlık ve Tıp

GENKÖK

2016

2016

"HPLC"

Sağlık ve Tıp

Ant Teknik

2015

2015

Genotoxicity and Methods of Analysis

Sağlık ve Tıp

TURKHELTOX

2015

2015

Oxidants and Antioxidants

Sağlık ve Tıp

TURKHELTOX

2015

2015

Eppendorf Pipet Sistemi

Sağlık ve Tıp

İncekaralar

2013

2013

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Sağlık ve Tıp

ERSEM

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Meslek Bilimleri, Farmasötik Toksikoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

2018 - 2020

2018 - 2020

Araştırma Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

2014 - 2018

2014 - 2018

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarı

Lisans

Lisans

BAHAR STAJI

Lisans

Lisans

BİTİRME PROJESİ 2

Lisans

Lisans

Farmasötik Toksikoloji

Lisans

Lisans

GÜZ STAJI

Lisans

Lisans

BAĞIMLILIK PROBLEMLERİ

Lisans

Lisans

BİTİRME PROJESİ 1

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Cherry laurel fruit extract counters dimethoate-induced reproductive impairment and testicular apoptosis

Bakır E. , Sarıözkan S. , Ünlü Endirlik B., Baldemir Kılıç A., Yay A. H. , Cantürk Tan F. , et al.

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.71, sa.4, ss.329-338, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Effect of Laurocerasus officinalis Roem. (Cherry Laurel) Fruit on Dimethoate Induced Hepatotoxicity in Rats

EKEN A. , Endirlik B. , BAKIR E. , Baldemir A., YAY A. H. , CANTURK F.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, sa.5, ss.779-787, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Evaluation of Cytotoxic Effects of Carnosic Acid Alone and Combination with Cisplatin in HepG2 Cells

Akın U. N. , Bakır E. , Ökçesiz A. , Eken A.

3rd International conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2019

2019

2019

Evaluation of cytotoxic, genotoxic and apoptotic effects of flurbiprofen in human liver cancer cell line

Bakır E. , Çal T., Aydın Dilsiz S., Canpınar H., Eken A. , Ündeğer Bucurgat Ü.

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, ss.80

2019

2019

Apoptotic effects and cell cycle analysis of flurbiprofen in human cervical carcinoma cells

Bakır E. , Çal T., Aydın Dilsiz S., Canpınar H., Eken A. , Ündeğer Bucurgat Ü.

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, ss.151

2018

2018

Protective effects of chlorogenic acid and vitamin c against oxıdatıve stress caused by dimethoate in human erythrocytes

EKEN A. , BAKIR E. , ÖKÇESİZ A.

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)., Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.1

2018

2018

Cytotoxic and genotoxic effects of flurbiprofen in hela cells.

Bakır E. , Aydın S., Eken A. , Ündeğer Bucurgat Ü.

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)., Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.1

2016

2016

Oxidative stress inducing effects of perfluorooctanoic acid in kidneys of mice and possible protective effects of taurine and coenzyme Q10

ÜNLÜ ENDİRLİK B. , EKEN A. , BAKIR E. , Gürbay A.

2nd International Congress of Forensic Toxicology, “Industrial and Environmental Toxicology”, Ankara, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016, ss.219

2015

2015

Dimethoate-induced hepatotoxicity in rats and the protective/ameliorative effects of cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) fruit

EKEN A. , ÜNLÜ ENDİRLİK B. , ÖZGER E. , BALDEMİR A. , YAY A. H. , CANTÜRK F. , et al.

9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, TurkHelTox2015 Congress, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015, cilt.0, sa.0, ss.42

2015

2015

Reproductive Toxicity of Dimethoate In Rats and The Protective/Ameliorative Effects of Cherry Laurel (Laurocerasus Officinalis Roem.) Fruit

Özger E. , Eken A. , Sarıözkan S. , Ünlü Endirlik B. , Baldemir A. , Yay A. H. , et al.

9. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi-TURKHELTOX, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015, cilt.0, sa.0, ss.43

2015

2015

Evaluation of Antioxidant Effects in Rat Liver and Essential Element Contents of Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis Roem.)

EKEN A. , BALDEMİR A. , ÜNLÜ ENDİRLİK B. , ÖZGER E. , İLGÜN S.

11th International Symposium, on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, cilt.1, ss.422-423

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Türk Toksikoloji Derneği (TTD)

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Federation of European Toxicology Society (EUROTOX)

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

International Union of Toxicology (IUTOX)

Üye

Ödüller

Aralık 2019

Aralık 2019

En iyi sözlü sunum ödülü

3Rd International Conference On Natural Products For Cancer Preventation And Therapy

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Poster ödülleri ikincisi

2Nd Internatıonal Congress Of Forensıc Toxıcology

Ekim 2015

Ekim 2015

Poster ödülleri üçüncüsü

Turkish Society Of Toxicology With The Participation Of The Hellenic Society Of Toxicology (Turkheltox)Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2020

2020

Endokrin Bozucular ve Çocuk Sağlığı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2019

2019

3rd International Conference of Natural Products for Cancer Prevention and Therapy

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2019

2019

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2018

2018

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

HACETTEPE FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ GÜNLERİ-1

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

IV. TOKSİKOLOJİ SEMPOZYUMU “Toksikolojide Kariyer Günleri”

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2016

2016

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF FORENSIC TOXICOLOGY

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, TurkHelTox

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2014

2014

XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2013

2013

19th Annual Conference of the European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP)

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2012

2012

11. Türkiye Eczacılık Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 14

h-indeksi (WOS): 2