Asst. Prof.

ELÇİN BAKIR


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Education Information

2013 - 2018

2013 - 2018

Doctorate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji, Turkey

2008 - 2013

2008 - 2013

Undergraduate

Erciyes University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Bölümü, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

FLURBİPROFENİN SİTOTOKSİK, GENOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Üniversitesi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Basic Molecular Biology Techniques Course, Western Blot, RT-PCR

Health&Medicine

Ziya Eren İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019

2019

Recent Developments and the Use of Non-Invasive Samples in Comet Assay

Health&Medicine

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology

2019

2019

GLP (Good Laboratory Practices / İLU (İyi Laboratuvar Uygulamaları)

Quality Management

The Swiss Consulting/ERFARMA

2017

2017

"LCMS-8040" Kullanıcı Eğitimi

Health&Medicine

Ant Teknik

2016

2016

"GCMS"

Health&Medicine

Ant Teknik

2016

2016

IV. Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Teknikleri Kursu

Health&Medicine

GENKÖK

2016

2016

"HPLC"

Health&Medicine

Ant Teknik

2015

2015

Genotoxicity and Methods of Analysis

Health&Medicine

TURKHELTOX

2015

2015

Oxidants and Antioxidants

Health&Medicine

TURKHELTOX

2015

2015

Eppendorf Pipet Sistemi

Health&Medicine

İncekaralar

2013

2013

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Health&Medicine

ERSEM

Research Areas

Health Sciences, Pharmacology and Therapeutics, Professional Sciences, Pharmaceutical Toxicology

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Erciyes University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

2018 - 2020

2018 - 2020

Research Assistant PhD

Erciyes University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

2014 - 2018

2014 - 2018

Research Assistant

Erciyes University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Managerial Experience

2014 - Continues

2014 - Continues

Internship Committee Member

Erciyes University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Pharmaceutical Toxicology Laboratory

Undergraduate

Undergraduate

BAHAR STAJI

Undergraduate

Undergraduate

GÜZ STAJI

Undergraduate

Undergraduate

GRADUATION PROJECT 2

Undergraduate

Undergraduate

PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY

Undergraduate

Undergraduate

ADDICTION PROBLEMS

Undergraduate

Undergraduate

GRADUATION PROJECT 1

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2017

2017

Effect of Laurocerasus officinalis Roem. (Cherry Laurel) Fruit on Dimethoate Induced Hepatotoxicity in Rats

EKEN A. , Endirlik B. , BAKIR E. , Baldemir A., YAY A. H. , CANTURK F.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.23, no.5, pp.779-787, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Evaluation of Cytotoxic Effects of Carnosic Acid Alone and Combination with Cisplatin in HepG2 Cells

Akın U. N. , Bakır E. , Ökçesiz A. , Eken A.

Proceedings, vol.40, no.1, pp.39, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Kinazolin türevi bileşiklerin olası sitotoksik etkilerinin endometriyum kanser hücrelerinde araştırılması

Karaca B., BAKIR E. , EKEN A.

Journal of Health Sciences, vol.28, pp.47-51, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Evaluation of Cytotoxic Effects of Carnosic Acid Alone and Combination with Cisplatin in HepG2 Cells

Akın U. N. , Bakır E. , Ökçesiz A. , Eken A.

3rd International conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Turkey, 18 - 20 December 2019

2019

2019

Evaluation of cytotoxic, genotoxic and apoptotic effects of flurbiprofen in human liver cancer cell line

Bakır E. , Çal T., Aydın Dilsiz S., Canpınar H., Eken A. , Ündeğer Bucurgat Ü.

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.80 Sustainable Development

2019

2019

Apoptotic effects and cell cycle analysis of flurbiprofen in human cervical carcinoma cells

Bakır E. , Çal T., Aydın Dilsiz S., Canpınar H., Eken A. , Ündeğer Bucurgat Ü.

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.151

2018

2018

Protective effects of chlorogenic acid and vitamin c against oxıdatıve stress caused by dimethoate in human erythrocytes

EKEN A. , BAKIR E. , ÖKÇESİZ A.

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)., Ankara, Turkey, 26 - 29 June 2018, pp.1

2018

2018

Cytotoxic and genotoxic effects of flurbiprofen in hela cells.

Bakır E. , Aydın S., Eken A. , Ündeğer Bucurgat Ü.

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)., Ankara, Turkey, 26 - 29 June 2018, pp.1

2016

2016

Oxidative stress inducing effects of perfluorooctanoic acid in kidneys of mice and possible protective effects of taurine and coenzyme Q10

ÜNLÜ ENDİRLİK B. , EKEN A. , BAKIR E. , Gürbay A.

2nd International Congress of Forensic Toxicology, “Industrial and Environmental Toxicology”, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2016, pp.219

2015

2015

Dimethoate-induced hepatotoxicity in rats and the protective/ameliorative effects of cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) fruit

EKEN A. , ÜNLÜ ENDİRLİK B. , ÖZGER E. , BALDEMİR A. , YAY A. H. , CANTÜRK F. , et al.

9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, TurkHelTox2015 Congress, İzmir, Turkey, 21 - 24 October 2015, vol.0, no.0, pp.42

2015

2015

Reproductive Toxicity of Dimethoate In Rats and The Protective/Ameliorative Effects of Cherry Laurel (Laurocerasus Officinalis Roem.) Fruit

Özger E. , Eken A. , Sarıözkan S. , Ünlü Endirlik B. , Baldemir A. , Yay A. H. , et al.

9. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi-TURKHELTOX, İzmir, Turkey, 21 - 24 October 2015, vol.0, no.0, pp.43

2015

2015

Evaluation of Antioxidant Effects in Rat Liver and Essential Element Contents of Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis Roem.)

EKEN A. , BALDEMİR A. , ÜNLÜ ENDİRLİK B. , ÖZGER E. , İLGÜN S.

11th International Symposium, on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, 9 - 12 June 2015, vol.1, pp.422-423

Supported Projects

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2015 - Continues

2015 - Continues

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

International Union of Toxicology (IUTOX)

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Federation of European Toxicology Society (EUROTOX)

Member

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

journal Of research in pharmacy

Journal Indexed in ESCI

Awards

December 2019

December 2019

Best Oral Presentation Award

3Rd International Conference On Natural Products For Cancer Preventation And Therapy

May 2016

May 2016

Poster ödülleri ikincisi

2Nd Internatıonal Congress Of Forensıc Toxıcology

October 2015

October 2015

Poster ödülleri üçüncüsü

Turkish Society Of Toxicology With The Participation Of The Hellenic Society Of Toxicology (Turkheltox)Edit Congress and Symposium Activities

2020

2020

Endokrin Bozucular ve Çocuk Sağlığı

Attendee

Ankara-Turkey

2019

2019

3rd International Conference of Natural Products for Cancer Prevention and TherapySustainable Development

Attendee

Kayseri-Turkey

2019

2019

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology

Attendee

Antalya-Turkey

2018

2018

Milli İlaç ve Aşı ÇalıştayıSustainable Development

Attendee

Kayseri-Turkey

2018

2018

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)

Attendee

Ankara-Turkey

2018

2018

HACETTEPE FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ GÜNLERİ-1

Attendee

Ankara-Turkey

2017

2017

IV. TOKSİKOLOJİ SEMPOZYUMU “Toksikolojide Kariyer Günleri”

Attendee

Eskişehir-Turkey

2016

2016

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF FORENSIC TOXICOLOGY

Attendee

Ankara-Turkey

2015

2015

9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, TurkHelTox

Attendee

İzmir-Turkey

2014

2014

XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı

Attendee

Kayseri-Turkey

2013

2013

19th Annual Conference of the European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP)

Attendee

Ankara-Turkey

2012

2012

11. Türkiye Eczacılık Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 38

h-index (WOS): 3