Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2002 - Continues Professor

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İktisat

 • 1996 - 2002 Associate Professor

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İktisat

 • 1995 - 1996 Assistant Professor

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İktisat

 • 1988 - 1995 Research Assistant

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İktisat

Managerial Experience

 • 2013 - Continues Research Institute Director

  Erciyes Üniversitesi, Afrika Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (Afesam)

 • 2012 - Continues ÜAK Member

  Üniversitelerarası Kurul, Erciyes Üniversitesi

 • 2012 - Continues University Executive Board Member

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Teknopark

 • 2008 - Continues Rectorate Commissioner

  Erciyes Üniversitesi, Erü Öğretim Üyeliğine Atama Ve Yükseltilme Komisyonu Üyeliği

 • 2006 - Continues Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, İibf - İktisat Politikası, İktisat

 • 2006 - Continues

  Erciyes University

 • 2008 - 2016 Member of the Senate

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi

 • 2008 - 2016 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi

 • 2008 - 2016 Dean

  Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2008 - 2016

  Erciyes University

 • 2013 - 2015 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, İibf - Siyasi Tarih

 • 2010 - 2015 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, İibf - Uluslararası Hukuk Ve Örgütler

 • 2002 - 2014 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi

 • 2006 - 2013 Rectorate Commissioner

  Erciyes Üniversitesi, Erü Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı

 • 2009 - 2012 Rectorate Commissioner

  Erciyes Üniversitesi, Erü Kültür Ve Sanat Komisyonu Başkanlığı Ve Üyeliği

 • 2008 - 2012 Rectorate Commissioner

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Genel Sekreterlik

 • 2008 - 2012 Rectorate Commissioner

  Erciyes Üniversitesi, Erü Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Komisyonu Üyeliği

 • 2007 - 2012 Rectorate Commissioner

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Stratejik Planı Kurul Üyeliği

 • 2007 - 2012 Rectorate Commissioner

  Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Bilim Etik Kurulu Üyeliği

 • 2006 - 2009 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • 2002 - 2009 BAP Scientific Commissioner

  Erciyes Üniversitesi, Bap Komisyon Üyeliği

 • 2004 - 2006 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir İibf

 • 2001 - 2005 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Erü Sürekli Eğitim Merkezi, Ersem Yönetim Kurulu Üyeliği

Non Academic Experience

 • 2015 - Continues

  Non-profit Organisation, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (Tobb)

 • 2012 - Continues

  Other Public Institution, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

 • 2010 - Continues

  Other Public Institution, Kayseri Valiliği Avrupa Birliğine Uyum, Danışma Ve Yönlendirme Kurulu

 • 2008 - Continues

  Non-profit Organisation, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı, Üsaiv

 • 2008 - Continues

  Non-profit Organisation, Kayseri Yükseköğrenim Vakfı (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)

 • 2016 - 2017

  Other Public Institution, Kosgeb İşbirliği, Güçbirliği Destek Programı Değerlendirme Karar Kurulu Üyeliği

 • 2011 - 2017

  Non-profit Organisation, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı, Üsaiv)

 • 2009 - 2015

  Non-profit Organisation, Kayseri Kent Konseyi

 • 2014 - 2014

  Non-profit Organisation, Yeşilhisar Yükseköğrenim Derneği

 • 2013 - 2014

  Non-profit Organisation, Erciyes Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu)

 • 2009 - 2014

  Non-profit Organisation, Kayseri Kent Konseyi

 • 2010 - 2010 Misafir Öğretim Üyeliği

  Jan Zamoyski College Of Humanities and Economics, Zamosc, Poland

 • 2009 - 2009 Misafir Öğretim Üyeliği

  Beykent Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Merkezi, İstanbul

 • 2009 - 2009 Misafir Öğretim Üyeliği

  Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali, Benevento, Italy

 • 2005 - 2008

  Other Public Institution, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tigem)

 • 2007 - 2007 Misafir Öğretim Üyeliği

  Friedrich-Elexander Üniversitesi, İktisat Bölümü, Erlangen-Nürnberg, Almanya

 • 2005 - 2007 Misafir Öğretim Üyeliği

  Başkent Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Ankara

 • 2005 - 2006

  Other Public Institution, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı

 • 2005 - 2006

  Other Public Institution, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı

 • 2004 - 2005

  Other Public Institution, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Ve Toprak Mahsulleri Ofisi

 • 2003 - 2004 Misafir Öğretim Üyeliği

  Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Sivas

 • 1996 - 2003

  Non-profit Organisation, Müsiad Kayseri Şubesi

 • 2000 - 2001 Misafir Öğretim Üyeliği

  Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Sivas

 • 1998 - 1999

  Other Public Institution, Genel Kurmay Başkanlığı, Eğitim Ve Öğretim Sorumlusu

 • 1997 - 1998

  Non-profit Organisation, Kayseri Ticaret Odası (Kto)

Courses

 • Doctorate Islamic Finance and Banking

 • Doctorate Macroeconomics I

 • Undergraduate Para ve Banka

 • Undergraduate Yönetim Ekonomisi

 • Undergraduate Para Politikası

 • Doctorate Makro İktisat II

 • Doctorate Makro İktisat I

 • Undergraduate Türkiye Ekonomisi

 • Undergraduate Monetary Policy

 • Undergraduate Money and Banking

 • Postgraduate Para ve Kredi Politikası

 • Doctorate Mikro İktisat II

 • Undergraduate İktisada Giriş I-II

 • Doctorate Modern Para Ekonomisi

 • Doctorate Mikro İktisat I

 • Undergraduate Bilim ve Teknoloji Politikası

 • Undergraduate Mikro İktisat - II

 • Undergraduate Makro İktisat - II

 • Undergraduate Makro İktisat I

 • Undergraduate Mikro İktisat

 • Undergraduate Ekonometri

 • Postgraduate İktisadi Düşünce Tarihi

Advising Theses