Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Associate Degree

  Anadolu University, Faculty Of Open Unıversıty, Web Tasarımı Ve Kodlama, Turkey

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, --, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Ortaöğretim öğrencilerinin STEM alanlarına yönelik kariyer ilgilerinin ve motivasyonlarının incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences

 • 2012 Postgraduate

  Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına ve Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Fen ve Matematik Eğitiminde Arduino Kullanımı

  Vocational Training , 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

 • 2020e-Öğrenme Giriş Eğitici Eğitimi

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi

 • 2018İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları

  Vocational Training , Anadolu Üniversitesi

 • 2018İnovasyon

  Vocational Training , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2018Autodesk 123D ile 3 Boyutlu Modelleme

  Vocational Training , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 20183 Boyutlu Yazıcıların Farklı Sektörlerde Kullanımı

  Vocational Training , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2017Uygulamalı Proje Önerisi Yazma Eğitimi

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi

 • 2017Opening Schools to STEM Careers

  Vocational Training , European Schoolnet

 • 2016Mülakat Teknikleri

  Vocational Training , İİE