Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SEÇİLMİŞ DEĞİŞKENLER VE YAŞLANMANIN SAĞLIK HARCAMALARINA OLANETKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÖRNEĞİ

aTLAS 3. ULUSLARAARSI SOSYOLOJİ BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.307-318

Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turkey, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2018, pp.517-523 Sustainable Development

Bebek Ölüm Hızının Belirleyicilerine Göre Türkiye ile Farklı Gelir Gruplarının Karşılaştırılması

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turkey, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, pp.301-309 Sustainable Development

The Relationship Between Tax Revenue And Economic Growth: Evidence From Turkey

International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 1 - 02 August 2015, pp.1 Sustainable Development

Kayseri'nin Temel sağlık Göstergeleri Bakımından Türkiye ile Karşılaştıırlması

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu 24-25 Nisan 2014, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014, pp.273-282

İktisat Teorisi Ve Ekonometri Işığında Sağlık Hizmetleri Piyasasında Rekabet Ve Kalite

file:///C:/Users/hp/Downloads/Iktisat_Teorisi_ve_Ekonometri_Isiginda_S20(1).pdf, Konya, Turkey, 27 - 29 April 2013, pp.139-151

Kalkınma Ajanslarının Etkinliği: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Yozgat

1. Uluslararası Bölgesel kalkınma Konferansı, Turkey, 22 - 23 September 2011, pp.393-403

Investigating of Regional Innovation System in Developed World Economies

The 7th International Symposium of The Romanian Regional Science Association, Baia-Mare, Romania, 12 - 13 June 2009

Books & Book Chapters

SAĞLIK HİZMETLERİ PİYASASINDA AHLAKİ TEHLİKENİN ANALİZİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V, Levent Aytemiz, Ekrem Karayılmazlar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.611-627, 2018

SAĞLIK HİZMETLERİ PİYASASINDA AHLAKİ TEHLİKENİNANALİZİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER’DE AKADEMİKARAŞTIRMALAR- V, Prof. Dr. Levent Aytemiz Prof. Dr. Ekrem Karayılmazlar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.611-627, 2018

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEHDİTLER VE STRATEJİLER

in: küresel ısınma, iklim değişikliği ve sosyo-ekonomik etkiler, Prof. Dr. Hayriye ATİK, Editor, NOBEL AKADEMÝK YAYINCILIK EÐÝTÝM DANIÞMANLIK TÝC. LTD. ÞTÝ., Ankara, pp.181-203, 2017 Sustainable Development

Financial Development andEnergy Consumption in Turkey:Empirical Evidence fromCointegration and Causality Tests

in: Handbook of Research onBehavioral Finance andInvestment Strategies Decision Making in the FinancialIndustry, IGI Global Editor and Author Dr. Patricia Cranton Appointed to the Order of Canada; Zeynep CopurHacettepe University, Turkey, Editor, IGI Glaobal, pp.297-314, 2015

Faiz Oranı ve Milli Gelir Dengesi: IS-LM Eğrileri

in: Makro İktisat, Fatih Çelik ve Cumali Erdemli, Editor, Lisans, İstanbul, pp.99-121, 2010