EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ KARBONDİOKSİT SALINIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR DİNAMİK NEDENSELLİK


ÇETİN M., ECEVİT E.

Tekirdağ Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, pp.122-133, 2017 (Peer-Reviewed Journal)