EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ KARBONDİOKSİT SALINIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR DİNAMİK NEDENSELLİK ANALİZİ


ÇETİN M., ECEVİT E.

NKU, Sosyal Bilimler Enstitüsü ICOMEP Özel Sayısı, ss.122-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: NKU, Sosyal Bilimler Enstitüsü ICOMEP Özel Sayısı
  • Sayfa Sayıları: ss.122-133