Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SÜMERBANK KAYSERİ BEZ FABRİKASI’NIN KURULUŞUNUN DÖNEMİN GAZETELERİNDE SUNUMU: CUMHURİYET, ULUS GAZETELERİ ÖRNEĞi

Eurasian Journal of Social and Economic Research, cilt.6, sa.9, ss.9-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİYASALLAŞAN ÇEVRE HAREKETLERİ VE ALTERNATİF MEDYA: YEŞİL GAZETE ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.14, sa.3, ss.427-446, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ANNE BABALARIN İNTERNET MEDYA OKURYAZARLIĞI BİLİNÇLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ ÖRNEĞİ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.41, sa.5, ss.4371-4386, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Araştırmalarında 2006-2016 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerine İlişkin Bir Durum Değerlendirmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, ss.55-73, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Devleti’nde Yayınlanan İlk Kadın İlavesi Terakki-i Muhadderat’taki Kadın Mektuplarının Tahlili

Gazi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sa.44, ss.227-242, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Magazine of Intellectual Community Building a New Nation (1926-1929)

International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAGAZINE OF INTELLECTUAL COMMUNITY IN BUILDING A NEW NATION HAYAT 1926 1929

INTERNATIONAL E-JOURNAL OF ADVANCES IN SOCIAL SCIENCES, cilt.2, sa.5, ss.432-441, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1923-1926 YILLARINDA YAYINLANAN YENİ YOL DERGİSİ VE DERGİDE YAYINLANAN “CUMHURİYET” KONULU YAZILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.42, ss.113-126, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1913-1914 Yıllarında Yayınlanan Çocuk Dünyası ve Çocuk Duygusu Dergileri ve Ticaretin Millileşmesi ve Müslüman Boykotajına İlişkin Bu Dergilerdeki Yazılar

Turkish Studies International Periodical for t he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, sa.14, ss.203-224, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devleti’nde Genç Dimağları Basın Yolu İle Şekillendirmek: Talebe Defteri Dergisi ve Dergi Söyleminde Savaş ve Vatan Sevgisi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.37, ss.537-561, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tiyatro Sanatını Osmanlı Toplumuna Basın Yolu İle Tanıtmak İçin Çıkarılan Bir Gazete: Tiyatro (20 Mart 1874-12 Nisan 1875)

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.33, ss.45-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiyatro Sanatini Osmanli Toplumu'na Basin Yolu Ile Tanitmak Için Çikarilan Bir Gazete: Tiyatro (20 Mart 1874-12 Nisan 1875)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.33, ss.45-52, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1950’li Yıllarda Kayseri’de Yayınlanan Mizah Gazeteleri ve Bu Gazetelerin Yazılarında Siyasi-İdari ve Ekonomik Hayat

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia, cilt.4, sa.1, ss.14-34, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

212 Sayılı Yasanın Dönemin Yazılı Basınında Temsili

NWSA, cilt.5, sa.1, ss.80-100, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nın Kuruluşunu Dönemin Basınında Sunumu: Cumhuriyet ve Ulus Gazeteleri Örneği

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019

Sosyal Medyada Mahremiyetin İfşası: Namık Kemal Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Yapılan Bir Araştırma

VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, ss.97-110

Osmanlı Devleti’nde Yayınlanan İlk Kadın Mizah Dergisi: Leylak

II. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 11 Şubat 2018, ss.236-249

Osmanlı Devleti’nde İlk Kadın Mizah Dergisi: Leylâk

II. Uluslararası El Ruha Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 11 Şubat 2018, ss.236-248

Magazine of Intellectual Community in Building a New Nation, Hayat (1926-1929)

Socio-Int 3rd International Conference On Education, Social Sciences And Humanities, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2016, ss.432-441

The Annexatıon of Bosnıa And Herzegovına And Representatıon of Austrıan Boycott on Humor Press Durıng II. Constıtutıonalıst Perıod

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.59-68

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörler: Medya

Uluslararası Halkla İlişkiler, Emel Tanyeri Mazıcı, Editör, Alim Yayınevi, Saarbrücken, Almanya, ss.77-95, 2016

Uluslararası Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörler: Medya

Uluslararası Halkla İlişkiler, Emel Tanyeri Mazıcı, Editör, Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, ss.77-94, 2016

HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA

HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ, METİN IŞIK, Editör, EĞİTİM, Konya, ss.52-70, 2012

Kayseri Mizah Basınında Toplumsal Muhalefetin Temsili: Pastırmacı ve Pastırmacı Bacanak Gazeteleri

Tarih İçinde Kayseri Basını, Hamza Çakır-Hakan Aydın, Editör, Palet, Konya, ss.262-291, 2012

Halkla İlişkiler Nedir? Ne Değildir?

Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Metin Işık, Editör, EĞİTİM, Konya, ss.5-21, 2012

Kayseri Mizah Basınında Toplumsal Muhalefetin Görünümleri: Pastırmacı ve Pastırmacı Bacanak Gazeteleri

Tarih İçinde Kayseri Basını, Hamza Çakır, Hakan Aydın, Editör, Palet Yayınevi, Konya, ss.262-291, 2012

Halkla İlişkilerin Medyası mı? Medyanın Halkla İlişkileri mi?

Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Metin Işık, Mustafa Akdağ, Editör, Eğitim, Konya, ss.213-228, 2009

Halkla İlişkilerin Medyası mı? Medyanın Halkla İlişkileri mi?

Dünden Bugüne Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Metin Işık, Mustafa Akdağ, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, 2009

Halkla İlişkiler Nedir? Ne Değildir?

Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Metin Işık, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.181-207, 2007

Medyada Haber Seçimi

Medyada Yeni Yaklaşımlar, Metin Işık, Editör, Eğitim, Konya, ss.141-157, 2004

Medyada Haber Seçimi

Medyada Yeni Yaklaşımlar, Metin Işık, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.141-157, 2004