YEREL BASININ YURTTAŞ GAZETECİLİĞİNİ TANIMA VE KULLANMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ BASINI ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Davulcu E., Biçer A.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.27, no.1, pp.187-202, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.187-202
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Yurttaş gazetecilik, çok sesliliğe yaptığı katkı dolayısıyla yerel basınla işlevsel olarak benzemektedir. Kamusal tartışmaların yapılmasına zemin hazırlaması, haber malzemesi sağlaması, haber çeşitliliğini artırması nedenleriyle yerel basına destek de olmaktadır. Bununla beraber yurttaşların ürettiği içeriğe yeni medya ile ulaşılabilmesi, tiraj ve tıklanma sayısını düşürmekte ve yerel basını ekonomik olarak sıkıntıya sokmaktadır. Bu araştırma, yurttaş gazeteciliği ve yerel basın ilişkisinden hareketle, Kayseri’de çalışan profesyonel gazetecilerin, yurttaş gazeteciliğini tanıma ve kullanma pratiklerini ve yurttaş gazeteciliğin geleneksel gazetecilik pratiklerini hangi yönde etkilediğini düşündüklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada yurttaş gazeteciliğiyle ilgili kavramsal bilgi verilmiş, yerel basın ve yurttaş gazeteciliği ilişkisi ifade edilmiş; ardından da Kayseri’deki basın çalışanları üzerine yapılan araştırmadan elde edilen veriler paylaşılarak değerlendirmede bulunulmuştur. Nicel yöntemin kullanıldığı araştırmada, anket tekniği uygulanmıştır. Kayseri ilinde farklı medya organizasyonlarında çalışmakta olan gazetecilerden, hazırlanan anketi yanıtlamaları istenmiştir. Çalışmada örneklem olarak, araştırmaya katılmayı kabul eden 49 gazeteci yer almıştır. Sorulara verilen cevaplar istatistikî olarak bir anlam ifade etmekle birlikte, yerel basın çalışanlarının yurttaş gazeteciliği ile ilgili görüşlerinin yorumlanması bakımından da kıymetlidir. Sonuç olarak, Kayseri’deki basın çalışanlarının yurttaş gazeteciliğini bir yandan geleneksel gazeteciliğe zarar veren bir tehdit veya rakip gibi; diğer yandan ise profesyonel gazeteciler tarafından görmezden gelinemeyecek derecede önemli bir olgu, hatta önemli bir haber/istihbarat kaynağı olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.