Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nın Kuruluşunu Dönemin Basınında Sunumu: Cumhuriyet ve Ulus Gazeteleri Örneği

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019

Sosyal Medyada Mahremiyetin İfşası: Namık Kemal Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Yapılan Bir Araştırma

VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, pp.97-110

Osmanlı Devleti’nde Yayınlanan İlk Kadın Mizah Dergisi: Leylak

II. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 11 February 2018, pp.236-249

Magazine of Intellectual Community in Building a New Nation, Hayat (1926-1929)

Socio-Int 3rd International Conference On Education, Social Sciences And Humanities, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.432-441

The Annexatıon of Bosnıa And Herzegovına And Representatıon of Austrıan Boycott on Humor Press Durıng II. Constıtutıonalıst Perıod

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016, pp.59-68

Books & Book Chapters

Yurttaş Gazeteciliği

Nobel Yayınevi, Ankara, 2022

Dünyada ve Türkiye'de Yurttaş Gazeteciliği Uygulamaları

in: Yurttaş Gazeteciliği, Ebru Davulcu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.31-55, 2022

Osmanlı Mizah Basını

in: Araştırma ve İncelemelerle Türk Yazılı Basını, Hakan Yüksel, Editor, Berikan, Ankara, pp.1-38, 2022

Marka Şehir Olma Sürecinde Dijitalleşme ve Yeni Medyanın Rolü

in: Marka Şehir Olmanın Püf Noktaları, Işık Metin,Darı A. Bahadır, Editor, Eğitim, Konya, pp.91-115, 2021

Yeni Medyada Mizah: Mizahın İçerik ve Biçimce Dönüşümü, Memes, Caps, Troll, Gif

in: Dijital Çağda İletişim, Kültür ve Medya II, Mustafa Temel,Ömer Faruk Koçak, Editor, Çizgi, Konya, pp.51-75, 2021

Çocuk istismarı İddialarının Yönetiminin İletişimsel Boyutu

in: Çocuk İstismarı Multidisipliner Yaklaşım, Aydın Hakan,Eken Metin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.117-142, 2021

The Annexation Of Bosnia And Herzegovina And Representation Of Austrian Boycott OnHumor Press During Ii. Constitutionalist Period .

in: COMMUNICATION AND DIJITAL MEDIA, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay,, Editor, E-BWN, pp.59-69, 2017

Uluslararası Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörler: Medya

in: Uluslararası Halkla İlişkiler, Emel Tanyeri Mazıcı, Editor, Alim Yayınevi, Saarbrücken, Almanya, pp.77-95, 2016

HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA

in: HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ, METİN IŞIK, Editor, EĞİTİM, Konya, pp.52-70, 2012

Kayseri Mizah Basınında Toplumsal Muhalefetin Temsili: Pastırmacı ve Pastırmacı Bacanak Gazeteleri

in: Tarih İçinde Kayseri Basını, Hamza Çakır-Hakan Aydın, Editor, Palet, Konya, pp.262-291, 2012

Halkla İlişkilerin Medyası mı? Medyanın Halkla İlişkileri mi?

in: Dünden Bugüne Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Metin Işık, Mustafa Akdağ, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, 2009

Halkla İlişkiler Nedir? Ne Değildir?

in: Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Metin Işık, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.181-207, 2007

Medyada Haber Seçimi

in: Medyada Yeni Yaklaşımlar, Metin Işık, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.141-157, 2004