Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rehabilitation results of patients with acute transverse myelitis

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.112, ss.154-156, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reperfusion Injury to Skeletal Muscle on Bone Scan

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, cilt.34, ss.909-910, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of protein oxidation and lipid peroxidation in patients with rheumatoid arthritis

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, cilt.24, ss.307-311, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is there any alteration in bone mineral density in patients with depression?

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.16, ss.77-82, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Myofascial pain syndrome Miyofasiyal aǧri sendromu

Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.50, ss.22-25, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Myofasiyal ağrı sendromu

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.22-25, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Reperfusion injury to skeletal muscle on bone scan.

Clin Nucl Med., cilt.9, ss.721-8, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

’Hemiplejik hastalarda hastanede uygulanan rehabilitasyon programı ile ev egzersiz programının karşılaştırılması

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.14-18, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A comparative study of the effects of electrical stimulation and laser treatment on experimental wound healing in rats

JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT, cilt.41, ss.147-153, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Levels of pain and self-efficacy of individuals with osteoarthritis

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.28, ss.25-31, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Osteoartritli Bireylerin Ağrı ve Öz Etkililik Düzeyleri

Ağrı Dergisi, cilt.28, ss.25-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polymyalgia rheumatica Poli̇mi̇yalji̇ romati̇ka

Journal of Rheumatology and Medical Rehabilitation, cilt.14, ss.185-192, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Polimiyalji romatika

Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, ss.185-92, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kalça artroplastisi rehabilitasyonu

Sendrom, ss.61-64, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diz artroplastisi rehabilitasyonu

Erciyes Tıp Dergisi, ss.194-201, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genç erişkinlerde selim eklem hipermobilite sendromu ve ilgili klinik bulgular

Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, ss.86-89, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Parkinson Hastalığında Ağrı ve Nöropatik Komponent: Pilot Çalışma

26.ULUSAL FİZİKSEL TIP VEREHABİLİTASYON KONGRESİ, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2017, ss.525

Şanlıurfa koşullarında paprika biberinde sulama-verim ilişkileri

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.2

Osteoartritli bireylerin ağrı ve öz-etkililik düzeylerinin belirlenmesi

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.480

Diagnostic values of clinical provocative tests in the thoracic outlet syndrome

5th World congress world institute of pain-WIP, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ocak 2009, ss.143

Assessment of paraoxonase 1 activity and malondialdehyde levels in patients with osteoporosis

11th Conference of the National-Osteoporosis-Society, Harrogate, ENGLAND, 25 - 28 Haziran 2006, cilt.17

Kayseri Yaşlı Bakım Evindeki Bireylerde Arka Ağrısı ve Ağrı Skalalarının Karşılaştırılması

Yaşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Mart 2005, cilt.8, no.1, ss.302

Adenosine deaminase activity in patients with Behçet’s disease

Annual European Congress of Rheumatology-EULAR, Almanya, 1 - 04 Haziran 2004, ss.123

Effect of EMG biofeedback quatriceps muscle strenght after arthroscopic menisectomy

2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Haziran 2003, ss.188

Comparison of the effects of laser, ultrasound and laser+ultrasound treatments in experimental tendon healing

2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Haziran 2003, ss.219