Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prediction of the Bain spin memory materials (BSMM) revealed by Kaneyoshi theory

PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS, cilt.100, sa.7, ss.330-339, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Magnetic Properties of Co-doped Bismuth Oxide (delta-Bi2O3) at Low Temperature

JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS, cilt.193, ss.74-84, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The phase stability and conductivity of Ho2O3-Gd2O3 co-doped electrolyte for solid oxide fuel cell

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.27, sa.6, ss.5839-5845, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Phase stability and electric conductivity of Eu2O3-Tb4O7 co-doped Bi2O3 electrolyte

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.40, sa.30, ss.9485-9490, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study of polymer-derived erbia-doped Bi2O3 nanocrystalline ceramic powders

JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.66, sa.2, ss.317-323, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Butyl 4-(4-methylbenzenesulfonamido)-benzoate

Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, cilt.68, sa.5, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1-(4-Methoxyphenyl)-4-(4-methylphenyl)-3-phenoxyazetidin-2-one

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, cilt.67, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Electrical transport properties of n-type GaN

OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS, cilt.3, sa.8, ss.763-770, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The examination of the C-12+Mg-24 elastic scattering around the Coulomb barrier

PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI, cilt.68, sa.7, ss.1153-1159, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comparative study of the C-12+Mg-24 system with deep and shallow potentials

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E-NUCLEAR PHYSICS, cilt.14, sa.4, ss.663-673, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Additional Potential Technique for the Analysis of the 12C+24Mg Elastic Scattering

Balkan Physics Letters, cilt.10, sa.3, ss.173-181, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

4 '-tert-Butyl-5-chloro-3H-spiro[1,3-benzothiazole-2,1 '-cyclohexane]

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.68, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bazı Simetrik!,3,5,7-Dört Üyeli Trsiklo[5.1.0.0. 3.5]Oktan-2,6-Dion'ların AM1 Metodu ile İncelenmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.29-32, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cis-Verbenol'ün Konformasyon Analizi ve Elektronik Yapısının Tayini

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.283-289, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Molecular Mechanical and Quantum Chemical Study of Some Aldehyde Thiosemicarbazones

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.59-67, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Electrical and Structural Properties Compare Nanoceramic (Bi2O3)1-x-y (Sm2O3)x (CeO2)y with (Bi2O3)1-x-y (Sm2O3)x (CeO2)y Ternary Systems

Kapadokya Serileri: Uluslararası Enerji Ekonomisi ve Politikası, Nevşehir, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2103, ss.3

HF and DFT Study of Prism Structure of Water Clusters

III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, 26 - 29 Ağustos 2017

STRUCTURAL THERMAL ELECTRICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF Bi2O3 1 x y Er2O3 x Tm2O3 y NANOSTRUCTURES PREPARED BY SOLID STATE SYNTHESIS

4th International Conference “Nanotechnologies”, Nano – 2016 , October 24 – 27, 2016, Tbilisi, Georgia, 24 - 27 Ekim 2016

CO(H2O)n N=1-10, Topaklarının HF ve DFT ile Analizi

2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi, Kars, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2015, ss.74

Investigation on Tb4O7 and Eu2O3 co-doped Bi2O3 electrolyte for Solid Oxide Fuel Cells

International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.1005

Thermo-electrical, structural and stability properties of ? -phase (Bi2O3)1-x-y(Ho2O3)x(Gd2O3)y ternary system

International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, cilt.1, ss.945

La2O3 ve Tb4O7 Katkılı Bi2O3 Nano Yapılı Elektrolit Malzeme Sentezi ve Karaterizasyonu

IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2014, ss.53

Electrical Properties and Characterization of (Bi2O3), (Eu2O3) and (Er2O3) Ternary System

The international Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2014), Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.413-414

Oxigen Ion Conductivity and Structure Properties of Bi - Based Ternary System

Uluslararası Yarıiletken Bilim ve Teknoloji Konferansı (ISSTC-2014), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ocak 2014, ss.80

Electrical and Structural Properties of Solid Electrolyte Systems

International Conferance on Energy Systems Engineering and Technology (ICESET 2013), Malaga, İspanya, 28 - 29 Kasım 2013, cilt.83, sa.271, ss.1402

The Comparison of Heating And Cooling Curves Of Electrical Property

II-European Workshop on Renewable Energy Systems (EWRES),, Antalya, Türkiye, 20 - 29 Eylül 2013, ss.27

Structural And Electrical Properties of Sm2O3 And Yb2O3 Doped Bi2O3 Ternary Solid Solution

Balkan Fizik Birliği 10. Uluslararası Öğrenci Konferansı, (ISCBPU-10), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2013, ss.84

The Comparison of Nano and Micro Structures of (Bi2O3)1-x-y (Sm2O3)x (Yb2O3)y Ternary composites

30. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2013, ss.446

Characterization and Synthesis of Sm2O3 and CeO2 Doped Bi2O3 Ternary Solid Solution

20. İstatistiksel Fizik Günleri, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2013, ss.29

Electrical Properties and Characterisation of Nano-(Bi2O3), (Sm2O3) and (Yb2O3) Ternary System

The international Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST'2013), Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.471-472

Termo-Elektrical and Sturacture Stability Properties of Sm2O3 and CeO2 Doped Nano-Bi2O3 Ternary Solid Solition

VIII.Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi; 22-24 Kasım 2012 Afyonkarahisar/Türkiye, Afyon, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.92

Synthesis and Characterisation of Sm2O3 and CeO2 Doped Nano-Bi2O3 Ternari Solid Solution

Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.509

Bi2O3 Katkılanmış Ho2O3 Ve Gd2O3 Sisteminin Yapısal Ve Termo-Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yoğun Madde Fiziği, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.4

raştırılması

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.532

12C+24Mg Reaksiyonu:Derin ve Sığ Potansiyeller Arasındaki Simetri

VIII.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, ss.48

Investigation of some aldehyde thıosemicarbones by quantum-chemical methods

International symposium on lasers, atomic and molecular physics (LAMP 97), Türkiye, 1 - 04 Eylül 1997, ss.0-5

Lityum Atomunun Fermi Değme Teriminin Hesaplanması

TFD-13 , 13.Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1992, ss.37

Kitap & Kitap Bölümleri

(Bİ2O3)1-X-Y-Z(HO2O3)X(EU2O3)Y(ER2O3)Z DÖRTLÜ SİSTEMİNİN TERMAL, ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ, ALtun İ., Sert Y., Başlak C. , Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.19-31, 2018 Creative Commons License

(Bi2O3)1-x-y-z(Ho2O3)x(Eu2O3)y(Er2O3)z Dörtlü Sisteminin Termal, Elektriksel, Yapısal ve Morfolojik Özelliklerin İncelenmesi.

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, Fen ve Matematik Bilimleri, DR. İSHAK ALTUN, DR. YUSUF SERT, DR. CANAN BAŞLAK, Editör, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, ss.19-31, 2018

(Bİ2O3)1-X-Y-Z(HO2O3)X(EU2O3)Y(ER2O3)Z DÖRTLÜ SİSTEMİNİN TERMAL, ELEKTRİKSEL, YAPISAL VEMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALARFEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ, İSHAK ALTUN, YUSUF SERT, CANAN BAŞLAK, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.19-31, 2018

Diğer Yayınlar