Semiempirik Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle 1 Amino Pirimidine Türevleri ile 1 3 indanedionun Reaksiyonun İncelenmesi


DAĞDEMİR Y. , AKKURT M. , KÖKBUDAK Z. , ALTURAL B.

III. Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2000

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye