Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Fizik

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Atomik ve moleküler etkileşimler

  • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

  • Yoğun maddede elektronik olmayan taşınım özellikleri