Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2021 - Continues Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  Editor

Scientific Refereeing

 • August 2021 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2021 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2021 Erciyes Akademi

  Other Indexed Journal

 • March 2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2020 İstanbul İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2020 Business And Economics Research Journal

  Other Indexed Journal

 • October 2020 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2020 ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2020 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Other Indexed Journal

 • December 2018 Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2018 Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2018 Business and Economics Research Journal

  Other Indexed Journal

 • November 2018 International Journal of Health Economics and Management

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2017 Sosyoekonomi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2014 İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2013 Bankacılar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2012 İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2012 Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2012 E-Journal of Yaşar University

  National Scientific Refreed Journal