Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2020
  ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2020
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018
  Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2018
  Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2018
  International Journal of Health Economics and Management

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2018
  Business and Economics Research Journal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2017
  Sosyoekonomi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2014
  İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2013
  Bankacılar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2012
  İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2012
  Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2012
  E-Journal of Yaşar University

  Hakemli Bilimsel Dergi