Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kutadgu Bilig'in Üç Boyutu ve Toplum Sınıflandırması

Turansam Stratejik Araştırmalar, cilt.4, sa.13, ss.75-97, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Kırım Hanı Şahin Giray ve Gazel-i Müdevver'i

Turansam Stratejik Araştırmalar, cilt.2, sa.8, ss.39-44, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kıyafet İlmi ve Kutadgu Biligde Kıyafet İlmi/Fizyonomi İzleri

BILIMNAME, cilt.2, ss.293-302, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevgen/Çöğen Oyunu Kültürü ve Edebî, Tasavvufî Metinlerde Yansıması

İSTEM, cilt.11, sa.11, ss.159-174, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hoca’xxnın Lâtifelerinde Etkisöz-Zihniyet İlişkisi

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.24, ss.57-71, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hoca'nın Lâtifelerinde Etkisöz-Zihniyet İlişkisi

Selçuk ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sa.24, ss.57-71, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk İslam Kültüründe Gök Tanrı veya Ulu Tanrı İnanışı ve Edebî Metinlere Yansıması

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, cilt.44, sa.44, ss.123-140, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlâna'nın Anlatımı

İSTEM, cilt.10, sa.10, ss.127-142, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlâna’xxnın Varoluş, Tanrı ve Sureti Konusundaki Görüşleri

Sümam, cilt.2, sa.2, ss.29-41, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

At Kültürü, Düşünce ve Duygu Dünyamızdaki Yansıması

İSTEM, cilt.9, sa.9, ss.91-110, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Adı ve Mevlana’xxdaki Anlamları

SÜMAM, cilt.1, sa.1, ss.101-119, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlâna’xxnın Anlatımı

İstem, cilt.10, sa.10, ss.127-142, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlâna'nın Varoluş, Tanrı ve Sureti Konusundaki Görüşleri, The Views of Rumi About Entity, God and His Form

SÜMAM, Mevlana Araştırmaları Turkish Journal Of Rheumatology-Turk Romatoloji Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.29-41, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk adı ve Mevlâna'daki Anlamlar

SÜMAM, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.101-119, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ana Dili, Edinimi, Önemi ve Geliştirilmesi

Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.11, ss.37-46, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslâmî Türk Edebiyatının İlk Ürünlerinde Hulefâ-yı Râşidîn

İSTEM, cilt.6, sa.6, ss.237-244, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dil-Zihniyet İlişkisi Bağlamında Dil-Öğrenme ve Dil-Sınıf İlişkisi

Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.10, ss.51-58, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dağlara Bakış ve Erciyes’xxle Birlikte Kullanılan Kavramlar

İstem, cilt.3, sa.3, ss.119-134, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dağlara Bakış ve Erciyes'le Birlikte Kullanılan Kavramlar

İSTEM, cilt.3, sa.3, ss.119-134, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ehl-i Beyt Sevgisinin Tercümanları

Marife, cilt.3, sa.3, ss.319-340, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Somuncu Baba'nın Oğlu Yûsuf-ı Hakîkî'nin Dilinden Şeyhi Hacı Bayram-ı Velî

BILIMNAME, cilt.1, sa.1, ss.207-216, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Suzi'nin Ahlakçılığı

Sivaslı Sufi Şair Ahmed Suzi ve Dönemi, Sivas, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, cilt.1, ss.187-194

İslami Türk Edebiyatı Metinlerinin Düşünce Boyutu

İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2012, cilt.1, ss.489-509

Suzi’xxnin Ahlakçılığı”, Sivaslı Sufi Şair Ahmed Suzi ve Dönemi

Sivaslı Sufi Şair Ahmed Suzi ve Dönemi, Sivas, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, cilt.1, ss.187-194

Nur-ı Muhammed, Akl-ı Evvel Kavramları ve Edebi-Tasavvufi Metinlerdeki Yansımaları

Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.196-211

Anadili Önemi, Eğitimi-Çocuk Edebiyatı Ürünleri İlişkisi

Uluslararası Türk Halkları Çocuk Edebiyatı, Azerbaycan, 1 - 04 Şubat 2008, cilt.2, ss.951-955

Kitap & Kitap Bölümleri

Künhü'l-Ahbar

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2019 Creative Commons License

Ateşin Mürekkebi

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019

Künhü’xxl-Ahbar

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2019

Bayrami Melamiliği ve Baba Yusuf Hakiki

Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, İstanbul, ss.211-226, 2018

Spor ve Tasavvuf

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2017 Creative Commons License

Ay Sultan

Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014

Künhü'l-Ahbar 4. Rükn İndeks

Türk Tarih Kurumu, İstanbul, 2014

Hacılar-Büyük Dağın Sırları

Heyemola Yayınları, İstanbul, 2014

Sevgi Yolu

Akçağ Yayınları, Ankara, 2010

Mahabbet-name

Akçağ, Ankara, 2009