Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Verdiği Dersler

 • Lisans İslami Türk Edebiyatı

 • Lisans Farsça-II

 • Lisans Edebiyatımızda Kültür ve Zihniyet

 • Lisans Türk İslam Edebiyatı

 • Yüksek Lisans Türk Kültür Tarihinde Tasavvuf

 • Lisans Farsça-I

 • Lisans Türk İslam Edebiyatı Metinleri

 • Lisans Güzel Konuşma ve Yazma