Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2011 - 2011Uluslar Arası Somuncu Baba Ve Kültür Çevresi Sempozyumu

  Editör

 • 2011 - 2011Uluslar Arası Ahilik Sempozyumu Kalite Merkezli Bir Yaşam

  Editör

 • 2010 - 2011İbrahim Tennuri Sempozyumu Bildiri Kitabı

  Editör

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Mayıs 2013Türk-İslam Aile Geleneğinde Soy Temizliği, Türk İslam Geleneğinde Aile Sempozyumu

  İstanbul

 • Mayıs 2012Suzi'nin Ahlakçılığı, Sivaslı Suzi Şair Ahmed Suzi Sempozyumu

  Sivas

 • Ekim 2011İrfan Kültürü ve Seyyid Burhaneddin, Uluslar Arası Seyyid Burhaneddin Tirmizi Sempozyumu

  Kayseri

 • Nisan 2011Edebi Metinlerin Düşünce Boyutu Hükmet-Felsefe Örneği", 1. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu

  İstanbul

 • Mayıs 2010Eşrefoğlu Rumi ve Hakiki Baba Ekseninde İlim, Amel, Aşk, Eşrefoğlu Rumi Sempozyumu

  İznik

 • Mart 2009Yaratılış-Hz. Muhammed İlişkisi Çerçevesinde Kullanılan ‘Nur-ı Muhammedî, Akl-ı Evvel’ Kavramları ve Edebî, Tasavvufî Metinlerdeki Yansımaları”, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Sempozyumu

  Adapazarı

 • Ekim 2008Cumhuriyet Dönemi Âşık Şiirinde Sivas'ta Ekonomik Yaşam, Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu

  Sivas

 • Ekim 2008Cumhuriyet Dönemi Âşık Şiirinde Sivas’ta Ekonomik Yaşam”, Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu

  Sivas

 • Ekim 2007Bektaşi Fıkralarında Zihniyet ve Tevhitçi Zihniyet, 2. Uluslar arası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni

  Ankara

 • Nisan 2007Fakirlik Övüncümdür Sözünün Edebi Metinlerdeki Yansımaları, 1. Uluslar Arası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  İstanbul

 • Aralık 2006Kültürümüzde Asâ ve Mevlâna'da Asâ Mecazı, Türk Kültürü Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik

  Konya

 • Mayıs 2006Mevlâna'da Yüzük Mecazı, Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyum Bildirileri

  Gelibolu

 • Ekim 2005Şiirimizde Erciyes

  Kayseri

 • Temmuz 2005Nasreddin Hoca'nın Fıkralarında Etkisöz-Zihniyet İlişkisi, I. Uluslar arası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu

  Akşehir

 • Ekim 2003İlifos Dağı Antik Harabeleri

  Kayseri