Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Social spider algorithm for training artificial neural networks

International Journal of Business Analytics, cilt.6, ss.32-49, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SSIM: A HYBRID OF SOCIAL SPIDER AND IONS MOTION ALGORITHMS AND ITS APPLICATION TO ANN TRAINING

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.221

SIMULTANEOUS FEATURE SELECTION AND ANN TRAINING FOR DATA MINING APPLICATIONS

International Conference on Engineering and Natural Sciences, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.220

Üretim Veri Kümesi Üzerinde YSA’nın Eğitiminde Stokastik Fraktal Arama Algoritması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

Training Fuzzy Neural Networks with Social Spider Algorithm

5th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’17), 14 - 15 Ekim 2017

Stochastic Fractal Search Algorithm for Training ANNs on Production Dataset

Internatilonal Symposium for Production Research, Viyena, Avusturya, 13 - 15 Eylül 2017, ss.0-6 Creative Commons License

Training Artificial Neural Networks with Ions Motion Algorithm on Real Estate Dataset

International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.505

Training Artificial Neural Networks with Social Spider Algorithm

ÜAS 2016 Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.576-581

İyon Hareketi Algoritması ile Yapay Sinir Ağlarının Eğitimi

YA/EM 2016: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016

Karınca Koloni Algoritması Kullanılarak Su Dağıtım Sisteminin Optimizasyonu

YA/EM 2015: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.169