Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Bilgisayar Öğrenimi

  • Sinirsel Ağlar

  • Endüstri Mühendisliği

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Sezgisel Yöntemler

  • Mühendislik ve Teknoloji