Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

  • Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG)

  • Mühendislik

  • Malzeme Bilimi

  • TERMODİNAMİK

  • ENERJİ VE YAKITLAR

  • MALZEME BİLİMİ, KARAKTERİZASYON VE TEST