Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New Biomarkers to Diagnose Ventilator Associated Pneumonia: Pentraxin 3 and Surfactant Protein D.

Indian journal of pediatrics, cilt.85, ss.426-432, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Parental Anxiety During PICU Admission: A Single Centre Experience from Turkey

HONG KONG JOURNAL OF PAEDIATRICS, cilt.23, sa.1, ss.8-12, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ileus and Intra-Abdominal Hypertension due to Phosphate-Containing Enema

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.83, sa.11, ss.1346-1348, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Colchicine Intoxication in Children: Four Case Reports

ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY, cilt.30, sa.1, ss.67-70, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Old agent, new experience: colistin use in the paediatric Intensive Care Unit-a multicentre study

INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, cilt.40, sa.2, ss.140-144, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Case Series of Mercury Toxicity Among Children in a Hot, Closed Environment

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, cilt.28, sa.3, ss.254-258, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of pediatric refractory status epilepticus with topiramate

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.27, sa.9, ss.1425-1430, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is Plasma Exchange Effective in Prevention of Hepatic Transplantation in Fulminant Wilson Disease With Hepatic Failure?

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.52, sa.6, ss.778-780, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Guillain-Barre syndrome associated with Legionnella infection

JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, cilt.54, sa.4, ss.275-277, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of sleep quality/quality of life and affectingfactors ın nurses working ın child ıntensıve care unıt

Asian Pacific Journal of Health Science, cilt.5, sa.2, ss.5-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ammonium Bifluoride Poisoning: Our Eight-year Experiences

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.5, sa.1, ss.6-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

J Pediatr Emerg Intensive Care Med, cilt.2017, sa.4, ss.104-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burnout Levels and Affecting Factors in Nurses Working in a University Hospital

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.4, ss.104-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kritik hasta çocukta protein enerji malnutrisyonunun mortalite ve morbidite üzerine etkisi

TÜRKİYE ÇOCUK HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.3, sa.4, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üçüncü basamak bir merkezde çocuk yoğun bakım hastalarının prognozunun değerlendirilmesi

TÜRKİYE ÇOCUK HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.2, sa.4, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda ev tipi mekanik ventilasyon uygulamaları: Erciyes Üniversitesi deneyimi

J Turk Soc Intens Care, cilt.15, ss.28-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi

TÜRKİYE ÇOCUK HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.11, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Home Mechanical Ventilation in Children: Erciyes University Experience

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, cilt.15, ss.28-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Tilki ısırığına bağlı gelişen bir kuduz olgusu

TÜRKİYE ÇOCUK HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.2, ss.134-137, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı cisim aspirasyonu: 6 yıllık deneyimlerimiz

Bozok Tıp Dergisi, cilt.7, ss.35-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda ev tipi mekanik ventilasyon uygulamalrı

J Turk Soc Intens Care, cilt.15, ss.28-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective Analysis of Poisoning Cases Our Followed in Pediatric Intensive Care Unit

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.3, ss.21-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu

TÜRKİYE ÇOCUK HAS, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen ZehirlenmeOlgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spinal Cord Injury without Radiographic Abnormality Sciwora in Chilhood Case Report

Turkish Journal of Pediatric Disease, cilt.1, sa.1, ss.62-65, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA RADYOLOJİK ANOMALİ OLMAKSIZIN SPİNAL KORD HASARI SCIWORA OLGU SUNUMU

TÜRKİYE ÇOCUK HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.62-65, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİYABETES MELLİTUSLU BİR HASTADA TİAMİNE YANIT VEREN SUPRAVENTİKÜLER TAŞİKARDİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.57, sa.4, ss.262-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİYABETES MELLITUSLU BİR HASTADA TİAMİNE YANIT VEREN SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.57, ss.262-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Postoperatif dönemde gelişen bir malign hipertermi olgusu

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.3, ss.48-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Levotiroksin Zehirlenme Olgusu Ailenin Yanlış Kullanımı

Türkiye Klinikleri, cilt.18, ss.61-63, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi, cilt.52, ss.68-74, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NONİNVAZİF VENTİLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ÇOK MERKEZLİ DEĞERLENDİRİLMESİ(SAFE-NIV)

16. ULUSLARARASI KATILIMLI ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.84

TRACHEOSTOMY IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT: TOWHOM? WHEN

Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress9-11 March 2017, Kayseri, Turkey, 9 - 11 Mart 2017

rare cause of unstoppable bleeding: hirudotherapy

3. ulusal erciyes pediatri akademisi kış kongresi, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017, cilt.39, ss.15

sepsis and complete blood count: there’s still much to say

3. ulusal erciyes pediatri akademisi kış kongresi, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017, cilt.39, ss.34

noninvasiv hemoglobin measurement:is it convenient for pıcu ?

Erciyes Pediatri Kış Kongresi 2017, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017, cilt.39

Munchausen Sendromuna Bağlı Ekzojen İnsülin Kullanımı

18. Türkiye Çocuk Nörolojisi Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016

LATE PRESENTATION OF CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA

7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2014, ss.1

CEREBROSPINAL FLUİD ASCİTES: A RARE COMPLİCATİON OF VENTRICULOPERİTONEAL SHUNT

7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2014, ss.1

Evaluation of vitamin E, selenium, glutation peroxidase activity in disseminated intravascular coagulation

7th World Congress of Pediatric Intensive and Critical Care, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2014, ss.926

A fatal case caused by massive honey bee stings

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.108-109

Guillain Barre sendromunu taklit eden elementer civa zehirlenmesi olgusu.

IX. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Türkiye, 30 Nisan - 04 Mayıs 2012

Pediatrik fleet enema kullanımına bağlı gelişen intraabdominal hipertansiyon

V111. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.57

DİABETİK KETOASİDOZLA GELEN TRMA’xxLI HASTADA KARDİYAK KOMPLİKASYON: SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ

ULUSLARARASI KATILIMLI VII. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Adana, Türkiye, 22 - 26 Mart 2010