Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aşırı/Çok Zayıf Hadis: Tarihsel Bir Kavram Analizi

Diyanet İlmi Dergi, cilt.55, ss.1047-1063, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hanefi ve Şafii Fıkıh Kitaplarında Geçen Delil Olmaya Elverişsiz Rivayetler -el-Hidâye ve eş-Şerḥu’xxl-kebîr Örneği-

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.239-276, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Academic Study of Hadith in North America Universities

American Journal of Islamic Studies, cilt.32, ss.66-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey Amerika’da İslâm Araştırmalarına Genel Bir Bakış: Hadis Çalışmaları Örneği

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.10, ss.113-134, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metin Tenkidi Salahattin Polat

Bilimname, cilt.21, ss.301-305, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wael B. Hallaq Ile İslam Hukuku Ve İslamî İlimler Üzerine Bir Söyleşi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.143-155, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Encyclopaedia Of Islam Three” Üzerine Editör Everett K. Rowson Ile Bir Söyleşi

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ss.205-213, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar