Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2019 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2008 - 2012 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Tarihsel Eleştiri Yöntemlerinin Tenkidi Ve İslami Rivayetlere Uygulanması Sorunu

  Erciyes Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

 • 2012 Yüksek Lisans

  Hanefî ve Şâfiî Fıkıh Kitaplarındaki Za’fı Şiddetli Rivayetler (el-Hidâye ve eş-Şer?u'l-kebîr Örneği)

  Erciyes Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

Yabancı Diller

 • A1 Başlangıç Almanca

 • C1 İleri İngilizce

 • C1 İleri Arapça

 • A1 Başlangıç Farsca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012Bilişim

  Zotero Citation and Resource Management Software , Columbia University

 • 2012Bilişim

  Nvivo Qualitative Analysis Software , Columbia University