Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DAnıştay Kararları Işığında Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.123-141, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdarenin Sorumluluğu Bağlamında Yargı Dışı Çözüm Yolu Olarak Sulh

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.65-87, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İDARE HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.65, ss.1981-1996, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları Tarafından Uyuşmazlıkların Giderilmesi

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.491-504, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Devlet Memurları Kanunu Değişiklikleri Çerçevesinde Memur Özlük Sisteminde İdari Başvurular

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.275-297, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bölgesel Kalkınma Ajansları

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, ss.389-407, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri