Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2015 - Continues Türk&İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2015 - Continues SOBİDER (The Journal of Social Sciences)

  Evaluation Committee Member

 • 2015 - Continues TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies)

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Kilikya. Mersin Ünv. Felsefe Bölümü dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Temaşa. Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi

  Editor

 • 2012 - Continues UHBAB, Uluslararası hakemli,Beşeri ve akedemik dergi

  Advisory Committee Member

 • 2012 - Continues İnönü Ünv.İlahiyat fak.dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2012 - Continues Kaygı, Uludağ Ünv.fen-Edb.fak. Felsefe dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2011 - Continues FLSF

  Advisory Committee Member

 • 2011 - Continues Beyt-ül Hikme Uluslararası sosyal bil.dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2010 - Continues JİRS. Journal of Intercultural Religious Studies

  Evaluation Committee Member

 • 2010 - Continues İSAM

  Evaluation Committee Member

 • 2010 - Continues Uluslararası İnsani Bilimler (İJHS) dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2010 - Continues Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2010 - Continues TYB akademi dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2009 - Continues Sağlıkta Kalite ve performans dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2009 - Continues Gaziantep Ünv.Sosyal bil.ens.dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2008 - Continues Erciyes Ünc.Sosyal Bil.Ens.dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2008 - Continues Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2006 - Continues FLSF

  Evaluation Committee Member

 • 2006 - Continues Özne

  Evaluation Committee Member

 • 2009 - 2010 Erciyes Ünc.Sosyal Bil.Ens.dergisi

  Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2013 - Continues Erciyes Ünv. Kültür Sanat Komisyonu

  Member

 • 2011 - Continues Türkiye felsefe derneği

  Member

 • 2011 - Continues Türkiye felsefe kurumu

  Member

Scientific Refereeing

 • March 2015 Gümüşhane Ünv. Sosyal Bil.Ens.dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2015 Dil ve Edebiyat dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2014 Tabula Rasa

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2014 Temaşa. Erciyes Ünv. Felsefe Bl.dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2014 Atatürk Ünv.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2014 EKEV.Akademi dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2013 Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2013 Hitit Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2013 Afyon Kocatepe Ünv. Sosyal Bil.Ens. dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2013 Türkisch Studies

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2012 The Journal of Academik Social Science Studies

  Other Indexed Journal

 • September 2012 Felsefe Dünyası

  Other Indexed Journal

 • September 2012 Erciyes Ünv.Hukuk Fak.dergisi

  National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

 • 2010 - Continues sağlık Bakanlığı

  Scientific Consultancy

  Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe , Turkey

 • 2010 - Continues MEB

  Project Consultancy

  Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe , Turkey