Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Bir Nesle Mensubiyetin Hikayesi: Anılar ve Düşünceler"

Bilimname: Düşünce Platformu, ss.1299-1307, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Din Sosyologunun Portresi: Ünver Günay

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.13, ss.1-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göç, Sosyakl Değişme ve Din

Diyanet Aylık Degi, ss.10-13, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Kimliğin Bir Boyutu Olarak Evliya Kültü ve Gazi-Veli Motifi

Düşünen Şehir, ss.121-127, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hıristiyan Bir Sosyolog Olarak Max weber

Bilimname: Düşünce Platformu, ss.515-538, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Göç ve Kentleşme

Diyanet Aylık Dergi, ss.6-9, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Din: Sosyolojik Bir Bakış

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.131-164, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Azerbaycan'da Sosyo-kültürel Değişme, Din ve Dinsel Canlanma

BILIG, cilt.25, ss.1-39, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa'da İslam: Geleneğin Yeniden İnşası

Sosyal Bilimler Ekev Akademi Dergisi, cilt.6, ss.43-56, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Düzeyinde Din Öğretimi Alan Öğrencilerde Eğitim Sürecinde Oluşan Tutum ve Davranış Değişiklikleri-ERÜ İlahiyat Fakültesi Örneği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.169-192, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Göç, Sosyal Değişme ve Din: Kuşaklar Açısından Bir Değerlendirme

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.76-84, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Azerbaycan'da Dinî Yaşayışın Geleneksel tezahürü: Muharremlik Merasimleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.105-110, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nasîreddin Tusî: Hayatı, Eserleri, Din ve Toplum Görüşü

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.155-167, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Almanya'da İkinci Kuşak Türklerde Kimlik Sorunu

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.171-174, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Etkileşim Süreçlerinde Kimlik Oluşumları:Avrupa'da İslam ve Yeni Bir İslami Kimlik Anlayışı

Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2016, ss.289-302

Nasîrüddin Tusî'nin Ahlâk-ı Nâsırî Adlı Eserindeki Görüşleri ve Günümüz Toplumlarına Yansımaları

Geçmişten Geleceğe Ahlâk Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2015, ss.10

Türk Din sosyolojisinde Yöntem Sorunları

Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2004, ss.193-215

Kayseri'de Ziyaret fenomeni ve Türk Kültür Tarihindeki yeri

III. Kayseri ve Yöresi Tarih sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2000, ss.5-30

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Eylem Kuramı: Max Wber

Dokuz Din Kuramı, M.Ulu - Ö. Akdağ, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.193-249, 2019

Trafik Davranışı ve Kazaları Örneğinde Dinin Davranış Örüntülerine Etkisi: Din Sosyal Psikolojisi Açısından Bir Bakış

Din ve Trafik, A. Faruk Sinanoğlu ve Diğerleri, Editör, Üniversite Yayınları, Malatya, ss.95-111, 2019

Viktor E. Frankl: Din ve Öz-aşkınlıl

Psikolojik Din Kuramları, M. Ulu, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.321-351, 2017

Kayseri'de Göç ve Kimlik

Bir Şehrin Hafızası: Kayseri'de Sosyokültürel Hayat, F. Karaaslan ve M.Derviş Dereli, Editör, Büyüyen Ay, İstanbul, ss.69-81, 2017

Nasîrüddin Tûsî'nin Ahlakı Nâsıri Adlı Eserindeki Görüşleri ve Günümüz Toplşumlarına Yansımaları

Bilime Adanmış Ömür: Nasîrüddin Tûsî, A. Kar ve A. Gafarov, Editör, Gece, Ankara, ss.229-242, 2017

Kendince- Şiirler

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2016

Ahlakı Nâsırî

Fecr Yayınevi, Ankara, 2015

Dış Göç Olgusu ve Kent Kültürüne Katkıları:Kayseri Örneği

Kayseri'nin Yirminci Yüzyılı, Asiliskender B., Ceylan B., Tozoğlu, A. E., Editör, Abdullah Gül Üniversitesi Yayını, Kayseri, ss.253-268, 2012

Modernite, Din ve Dinsel Modernizmin Boyutları:Azerbaycan örneği

Kültür ve Modernite, Gönül Pultar, Emine O. incirlioğlu, Bahattin Akşit, Editör, Tetragon, İstanbul, ss.293-312, 2003

Dinlerde Hakikat

İz Yayıncılık, İstanbul, 2002

Ansiklopedide Bölümler

Kayseri Ansiklopedisi

Acar Basım Ve Cilt San. Tic.A.Ş., ss.29-32, 2009

Türk Aile Ansiklopedisi

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, ss.1071-1076, 1991