Education Information

Education Information

 • 1990 - 1994 Doctorate

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1988 - 1990 Postgraduate

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Mîrzâ-zâde Ahmed Neylî ve Dîvânı

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler-Türk Dili Ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı

 • 1990 Postgraduate

  Üskübî'nin Şerh-i Telhîs'i

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler-Türk Dili Ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English