Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 200 Yıl Sonra Mütercim Âsım ve Türkiye’de Sözlük Çalışmaları Bilgi Şöleni

  Invited Speaker

  Gaziantep, Turkey

 • 2019 Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına

  Session Moderator

  Düzce, Turkey

 • 2019 Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına

  Invited Speaker

  Düzce, Turkey

 • 2019 200 Yıl Sonra Mütercim Âsım ve Türkiye’de Sözlük Çalışmaları Bilgi Şöleni

  Working Group

  Gaziantep, Turkey

 • 2019 Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına

  Working Group

  Düzce, Turkey

 • 2019 Uluslararası Türk Dünyası Kültür Elçileri: Nesîmî Sempozyumu

  Invited Speaker

  Baku, Azerbaijan

 • 2019 Uluslararası Türk Dünyası Kültür Elçileri: Nesîmî Sempozyumu

  Working Group

  Baku, Azerbaijan

 • 2019 Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu

  Invited Speaker

  Bayburt, Turkey

 • 2019 Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu

  Working Group

  Bayburt, Turkey

 • 2019 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2019 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Invited Speaker

  Malatya, Turkey

 • 2019 Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu

  Attendee

  Diyarbakır, Turkey

 • 2019 Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin

  Session Moderator

  Diyarbakır, Turkey

 • 2018 I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİSİPLİNER KONGRESİ

  Session Moderator

  Malatya, Turkey

 • 2018 5. ULUSLARARASI BİRLİK ÇAĞRISI VE 400. YIL NİYÂZÎ-İ MISRÎ EL-MALATÎ SEMPOZYUMU

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2018 I. ULUSLARARASI BATTAL GAZİ MULTİSİPLİNER KONGRESİ

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2018 5. ULUSLARARASI BİRLİK ÇAĞRISI VE 400. YIL NİYÂZÎ-İ MISRÎ EL-MALATÎ SEMPOZYUMU

  Session Moderator

  Malatya, Turkey

 • 2018 I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİSİPLİNER KONGRESİ

  Invited Speaker

  Malatya, Turkey

 • 2018 Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası III Sempozyumu

  Session Moderator

  Ankara, Turkey

 • 2018 Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası III Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2018 Osmanlı Edebî Metinlerinin Anlam Dünyası III Sempozyumu

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2018 Uluslararası Diyarbakır Tarih Toplum Ekonomi Kongresi

  Invited Speaker

  Diyarbakır, Turkey

 • 2018 I. Uluslararası İstanbul Dil Kültür ve Tarih Kongresi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu

  Attendee

  Kırşehir, Turkey

 • 2018 I. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2018 Uluslararası Diyarbakır Tarih Toplum Ekonomi Kongresi

  Session Moderator

  Diyarbakır, Turkey

 • 2018 Uluslararası Diyarbakır Kongresi: Tarih, Toplum, Ekonomi

  Attendee

  Diyarbakır, Turkey

 • 2018 Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu

  Session Moderator

  Kırşehir, Turkey

 • 2018 I. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi

  Session Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2018 1 Uluslararası İstanbul Dil Kültür ve Tarih Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu

  Invited Speaker

  Kırşehir, Turkey

 • 2018 GAP ZİRVESİ I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 2017 IV. Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2017 IV. Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu

  Invited Speaker

  Konya, Turkey

 • 2017 IV. Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu

  Session Moderator

  Konya, Turkey

 • 2017 Korkut Ata'dan Günümüze Âşıklık Geleneği Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN

  Invited Speaker

  Baku, Azerbaijan

 • 2017 Korkut Ata'dan Günümüze Âşıklık Geleneği Sempozyumu

  Attendee

  Baku, Azerbaijan

 • 2017 Korkut Ata'dan Günümüze Âşıklık Geleneği Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN

  Session Moderator

  Baku, Azerbaijan

 • 2016 IX. Uluslarası Üsküdar Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Uluslararası 1. Dil ve Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES

  Invited Speaker

  Nevşehir, Turkey

 • 2015 II. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Saraybosna BOSNAHERSEK

  Session Moderator

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 2015 II. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Saraybosna BOSNAHERSEK

  Invited Speaker

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 2015 Uluslararası 1. Dil ve Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES

  Session Moderator

  Nevşehir, Turkey

 • 2015 II. Uluslararası Sarı Saltuk Gâzî Sempozyumu

  Attendee

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 2015 Said Paşa ve Süleyman Nazîf Sempozyumu

  Invited Speaker

  Diyarbakır, Turkey

 • 2015 Said Paşa ve Süleyman Nazîf Sempozyumu

  Session Moderator

  Diyarbakır, Turkey

 • 2015 Said Paşa ve Süleyman Nazîf Sempozyumu/ Said Paşa Dîvânının Neşri Üzerine Notlar

  Attendee

  Diyarbakır, Turkey

 • 2014 IX. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına) 15-17 Mayıs 2014

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2014 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 23-25 Mayıs 2014

  Attendee

  SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina

 • 2014 IX. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına)

  Session Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2014 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi

  Session Moderator

  Bosnia And Herzegovina

 • 2013 Günümüzde Yurt İçi Mevlevîhânelerinin Durum ve Konumları Sempozyumu 09,10 Aralık 2013 Konya

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2013 Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu 06-10 Kasım 2013 Köstence ROMANYA

  Session Moderator

  Constanta, Romania

 • 2013 Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu 06-10 Kasım 2013 Köstence ROMANYA

  Invited Speaker

  Constanta, Romania

 • 2013 Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu 06,10 Kasım 2013 Köstence

  Attendee

  Köstence, Romania

 • 2013 Osmanlının Nesir Dili Sempozyumu

  Attendee

  ANKARA, Turkey

 • 2012 Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbi Sempozyumu

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 2012 Nâbî / İki Yokta Var Olan Şâir Paneli

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2012 Vefâtının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu

  Invited Speaker

  Şanlıurfa, Turkey

 • 2012 Vefâtının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu

  Session Moderator

  Şanlıurfa, Turkey

 • 2012 VIII. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Moderator

  Diyarbakır, Turkey

 • 2012 VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Attendee

  DİYARBAKIR, Turkey

 • 2012 VIII. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Session Moderator

  Diyarbakır, Turkey

 • 2012 II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu 19-20 Eylül 2012 Kayseri

  Session Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2012 Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu(Mehmet Çavuşoğlu Anısına)

  Attendee

  Ordu, Turkey

 • 2012 Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu(Mehmet Çavuşoğlu Anısına)

  Session Moderator

  Ordu, Turkey

 • 2012 Dîvân Edebiyatı ve Nevbahâr

  Attendee

  Diyarbakır, Turkey

 • 2012 Divan Şiirinin Dili Uluslararası Çalıştayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2011 VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına)

  Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2011 VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Halûk İPEKTEN Hatırasına)

  Moderator

  Antalya, Turkey

 • 2011 VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına)

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2011 Eski Türk Edebiyat Çalışmaları VII Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Divan Edebiyatımızın Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2011 I. Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2010 VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına)

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2010 VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2010 VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına)

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2010 Uluslararası Mevlâna ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu

  Attendee

  Manisa, Turkey

 • 2010 Uluslararası Mevlâna ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu

  Session Moderator

  Manisa, Turkey

 • 2010 I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne : Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu

  Moderator

  Yozgat, Turkey

 • 2010 I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne : Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu

  Moderator

  Yozgat, Turkey

 • 2010 I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne : Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu

  Attendee

  Yozgat, Turkey

 • 2010 Uluslararası Mustafa İsen Biyografi Sempozyumu

  Attendee

  Nevşehir, Turkey

 • 2010 Klâsik Türk Şiirinde Rakîb ve Cânân Bilgi Meclisi

  Attendee

  Uşak, Turkey

 • 2009 V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Harun Tolasa Hatırasına)

  Moderator

  Mardin, Turkey

 • 2009 V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2009 V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)

  Attendee

  Mardin, Turkey

 • 2009 IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Abdülkerim Abdülkadiroğlu Hatırasına)

  Session Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2009 IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2009 IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına)

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2009 III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Cem Dilçin Adına)

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2009 III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2009 III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına)

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2008 II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (İsmail Ünver Adına)

  Session Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2008 II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail ÜNVER Adına)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2008 II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail ÜNVER Adına)

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2008 19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı ENTEKKELİLER Sempozyumu

  Attendee

  Manisa, Turkey

 • 2007 I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına)

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2007 I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2007 I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Tunca Kortatamer Hatırasına)

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2007 Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2007 Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2007 I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Abdülkadir Karahan Anısına)

  Attendee

  Turkey

 • 2007 Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlânâ Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2007 Türk Kültüründe Mevlânâ ve Mevlevîlik Paneli

  Attendee

  Manisa, Turkey

 • 2006 Geleneğin İzinde Edebiyatımız

  Attendee

  Turkey

 • 2006 II. Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni

  Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2006 Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 2006 Mevlânâ, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2006 II. Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2005 Celal Bayar Üniversitesi II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi

  Attendee

  Manisa, Turkey

 • 2005 Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2005 Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2003 İstanbul Fethinin 550. Yılı Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2003 I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni

  Session Moderator

  Kırşehir, Turkey

 • 2003 I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni

  Attendee

  Kırşehir, Turkey

 • 2000 Uluslar Arası Anadolu İnançları Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2000 II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu

  Attendee

  Balıkesir, Turkey

 • 2000 Geçmişten Günümüze Kuşadası Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2000 Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 1999 700. Yılında Osmanlı Paneli

  Attendee

  Turkey

 • 1999 I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 1999 VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 1998 75. Yılında Cumhuriyet ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

Awards

 • April 2015 Yılın Eğitimcisi Ödülü

  Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi

 • May 2013 Klâsik Türk Edebiyatına Katkı Ödülü

  BERCESTE AYLIK KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT DERGİSİ

 • January 2007 Yılın Bilim Adamı

  Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi

Invited Talks

 • January 2020 Sarıkamış Şehitlerini Anıyoruz

  Conference

  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş., Turkey

 • December 2019 Mevlana Hazretleri ve Mevlevilik Üzerine

  Conference

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Turkey

 • October 2019 Dede Korkut Destanı'nın Yeni Nüshası Hakkında

  Conference

  Bursa Büyükşehir Belediyesi/Dede Korkut Destanı'nın Üçüncü Nüshası'nı Bulması Münasebetiyle Veli Muhammed Hoca'ya Saygı Programı, Turkey

 • March 2019 Çanakkale'de Kadın Olmak

  Conference

  KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği, Turkey

 • December 2018 Mevlânâ Hazretleri ve Mevlevî Edebiyatı Üzerine

  Conference

  Çukurova Üniversitesi, Turkey

 • February 2017 Kültürümüz, Edebiyatımız, Geleceğimiz

  Conference

  Bilgi Yurdu Derneği, Turkey