Hakkımızda

Erciyes Üniversitesi Mikro-Analiz Araştırma Grubunun (ERUMARG) Amacı;

Sosyal etkileşim ve öğrenme üzerine yürütülen bilimsel proje ve çalışmalardan elde edilen mikro analitik bulguları eğitim faaliyetlerine dönüştürerek ilgili alanda çalışanlara ve öğretmen eğitimi alanında çalışan araştırmacılara akademik destekte bulunmaktır.

Araştırma grubu amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

Düzenli aralıklarla veri analizi ve okuma oturumları gerçekleştirmek,

Elde edilen mikro analitik bulguları bilimsel çıktılara dönüştürmek,

Disiplinler arası iş birliğini arttırmak,

Lisans ve lisansüstü̈ derslere yöntemsel katkı sağlamak,

Atölyeler, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar yoluyla mesleki eğitim faaliyetleri yürütmek,

Ulusal ve uluslararası akademik toplantılar düzenlemek,

Mikro analitik araştırma yöntemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak,

Benzer faaliyetler yürüten ulusal ve uluslararası araştırma merkezleriyle bilimsel işbirliği sağlamak,

Anadil, ikinci dil ve yabancı dil öğrenimine/öğretimine katkı sağlamak.

Sosyal ve kurumsal etkileşim ve öğrenme üzerine araştırmalar ve projeler yürütmek.

 

Araştırma Grubunun Fakültemize Katkısı: Disiplinler arası işbirliği kapsamında fakültemizin araştırma ve ürün odaklı görünürlüğünü arttırmak.

Üniversite içi fakülteler arası işbirliğini arttırmak (diğer fakültelerden veri sunumu ve analizi için araştırmacıların oturumlara katılımı),

Üniversiteler arası işbirliğini arttırmak  (diğer üniversitelerden farklı fakültelerden/disiplinlerden veri sunumu ve analizi için araştırmacıların oturumlara katılımı)

Konuşma Çözümlemesi-KÇ’nin (Conversation Analysis-CA) Tanımı;

Konuşma Çözümlemesi (KÇ) genel olarak insanların karşılıklı konuşmalarının ve sözlü iletişimin bilimsel incelemesi olarak nitelendirilebilir. Ses ve görüntü kayıtları ile elde edilen sosyal etkileşim büyük bir titizlikle çevriyazıya (transkripsiyon) dönüştürülür. Elde edilen bulguların merkezinde araştırılan konu ile ilgili kayıtlar ve çevriyazılar yer alır. Dolayısıyla veri toplama ve çevriyazı konuşma çözümlemesi yönteminin merkezindedir.

KÇ yöntemi, etkileşime getirdiği mikro-analitik bakış açısı ile toplumsal etkileşimin olduğu her alanda kullanılabilmektedir; örneğin; sınıf içi etkileşim (öğretmen-öğrenci/öğrenci-öğrenci etkileşimi), hasta-doktor etkileşimi, mahkeme konuşmaları gibi birçok sosyal ve kurumsal etkileşimin çözümlenmesinde önemli rol oynamıştır.

Konuşma çözümlemesi yöntemi kullanılarak yapılan analizlerin güvenirliğini arttırmak ve geçerli bulgular ortaya koymak adına veri analiz oturumları büyük bir öneme sahiptir. Bu oturumları düzenli aralıklarla gerçekleştiren ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri/grupları bulunmaktadır.

Ülkemizden bir örnek;

Hacettepe Üniversitesi Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUMAN)

Dünya Üniversitelerinden örnekler;

İngiltere;

 Newcastle University Micro-Analysis Research Group (MARG)

 Loughborough University Discourse and Rhetoric Group (DARG) 

Amerika;

 Rutgers University Conversation Analysis Lab (RUCAL)

 Teachers’ College, Columbia University (LANSI)

Danimarka;

University of Southern Denmark, Odense (SopraCon)

 Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense (MOVIN)

Hong Kong;

Hong Kong-Macao Ethnomethodology and Conversation Analysis Group

 Erciyes Üniversitesi Mikro-Analiz Araştırma Grubu (ERUMARG), belirli aralıklarla önceden belirlenmiş tarihlerde bir araya gelerek veri sunumu, analizi ve okuma oturumları yapmaktadır. Oturumlar genellikle her hafta Çarşamba günleri 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

 

Veri Analizi Oturum Başkanı;

Dr. Ufuk GİRGİN

Araştırmacılar;

Dr. Zeynep ÖLÇÜ DİNÇER

Dr. Erdem AKBAŞ

Dr. Gürkan MORALI

Dr. Dürdane TOR

Yasemin ACAR

Elif Almıla ALTAN

Murat BORAN

Emine YAVUZ