Araştırma Alanları

SOSYAL BİLİMLER, İNTERDİSİPLİNER

Sosyal Bilimler, Disiplinlerarası, sosyal bilimler ve bilgisayarlar, zaman ve toplum, değerlendirme pratiği, siyah çalışmalar, bilgi bilimi ve toplumu, eşcinsellik çalışmaları, çocukluk çalışmaları ve ölüm araştırmaları gibi alanlara disiplinler arası bir yaklaşımla kaynakları içerir.

EĞİTİM, BİLİMSEL DİSİPLİNLER

Eğitim, Bilimsel Disiplinler, biyoloji, eczacılık, biyokimya, mühendislik, kimya, beslenme ve tıp dahil olmak üzere bilimsel disiplinlerdeki tüm eğitim kaynaklarını kapsamaktadır.

EĞİTİM VE EĞİTİM ARAŞTIRMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları, teorik eğitimden uygulamalı, anaokulundan doktora derecesine kadar, eğitimin tüm alanlarındaki kaynakları kapsar. Bu kategoride pedagoji ve metodolojinin yanı sıra eğitim tarihi, okuma, müfredat çalışmaları, eğitim politikası, eğitim sosyolojisi ve ekonomisi, sınıfta bilgisayar kullanımı gibi kaynaklar yer almaktadır.

SOSYOLOJİ

Sosyoloji, insan gücü, sosyal yapılar ve sosyal değişimin yanı sıra sosyal güçlerin şekillendirdiği insan davranışının incelenmesine odaklanan kaynakları kapsar. Bu kategoride ele alınan alanlar arasında toplum çalışmaları, sosyo-etnik sorunlar, kırsal sosyoloji, sosyobiyoloji, sosyal sapma, toplumsal cinsiyet çalışmaları, hukuk sosyolojisi, din sosyolojisi ve karşılaştırmalı sosyoloji yer almaktadır.

DİL VE DİLBİLİM

Dil ve Dilbilim, teorik, edebi ve tarihsel dilbilimin yanı sıra stil ve filoloji ile ilgili kaynakları kapsar.

DİLBİLİM

, Dilbilim fonetik, ses, şekil, sözdizimi dahil dilbilim tüm teorik ve uygulamalı yapılarına ilişkin kaynaklar kapsar ve semantics.  kategori de kaynaklar böyle toplumdilbilim, dil edinimi ve eğitim, psikodilbilim olarak sosyal bir fenomen olarak dilin ilgilenmekten de sayısal dilbilim, dilbilimsel dilbilim, göstergebilim ve bellek ile dil arasındaki ilişki.