Şubat
2020

Veri Çözümleme Oturumu 2

Dönemin 2. Veri Çözümleme Oturumu 26.02.2020 saat 15 te B401 de yapılacaktır.