Şubat
2020

Veri çözümleme oturumu 2020/1

Dönemin ilk veri çözümleme oturumu, Dr. Gürkan MORALI hocamızın "Uluslararası Öğrenciler İçin Akademik Türkçe" dersi sınıf içi etkileşiminden sunmuş olduğu bir kesit ile gerçekleşmiştir.