Publications & Works

Articles Published in Other Journals

9 Subay Olayı’nda Samet Kuşçu’nun Rolü

Journal of Universal History Studies (JUHIS), 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görsel Verilerle Çanakkale’de Mustafa Kemal’in Savaştığı Alanlar

Kare Dergi, no.9, pp.167-197, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arşiv Belgeleri Işığında Mustafa Kemal Paşa’nın Askerlikten İstifa Süreci

Journal Of Universal Hıstory Studıes, vol.2, no.1, pp.62-71, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk'ün Söylev ve Demeçlerinde Tarım Politikası

The Journal of International Social Research, vol.12, no.62, pp.283-289, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MEMURLAR MESELESİ

InternationalSOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ULUSAL BASIN EKSENİNDE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ 10 KASIM ANMA TÖRENLERİ (1950-1953),

Atatürk Haftası Armağanı, pp.61-75, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Sosyal Hayatın Önemli Unsurlarından: Kayseri Bağ Hayatı ve Hamam Kültürü

Evrensel Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.88-95, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

1945 Yılında Çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Kanunun 1950 Yılına Kadarki Uygulamaları

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, vol.39, no.466, pp.14-19, 2016 (Other Refereed National Journals)

KAYSERİ VİLAYET GAZETESİ EKSENİNDE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA KAYSERİ DE ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, no.39, pp.145-162, 2015 (Other Refereed National Journals)

Guvaz (Ğuaze) Gazetesi’ne Göre Kafkasya ve Buralardan Yapılan Göçler Üzerine Bir Değerlendirme 1911

Yeni Türkiye Kafkaslar Özel Sayısı, vol.4, no.74, pp.762-779, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Savaşlarında Kayserili Şehitler

Yeni Türkiye Dergisi, no.65, pp.1207-1220, 2015 (Other Refereed National Journals)

Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişleri ve Vefatıyla İlgili Haberlerin Kayseri’deki Yankıları”

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ, no.20, pp.263-281, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uluslar Arası Antlaşmalar Işığında Ege Adaları Sorunu

Hıstory Studies Uluslar Arası Tarih Araştırmaları Dergisi, pp.1-13, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evinin Dışında Kayserili Kadınlar Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı

The Journal of Academic Social Science Studies, pp.1-15, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YÜZELLİLİKLERİN SAPTANMASINA DAİR BİR İNCELEME

4. Uluslararası ErciyesBilimsel Araştırmalar Kongresi, 16 - 17 October 2020

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA KAYSERİ’NİN HAYIRSEVER KADINLARI VE KADINLAR ÇARŞISI

4. Uluslararası ErciyesBilimsel Araştırmalar Kongresi’, 16 - 17 October 2020

ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİNDE GENÇLİK

5th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus) 28-30 May 2020 • Turkey, 28 - 30 May 2020

ATATÜRK DÖNEMİ ÖĞRENCİ HAREKETLERİ ( HATAY MİTİNGLERİ ÖRNEĞİ)

Atatürk Kültür Dil veTarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merke zi Başkanlığı Anavatana Katılışının 80.Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu, 4 - 06 April 2019

Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları( 1923 – 1938 Kayseri Örneği)

Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Eğitim-Sen, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.259-268

Ulusal Basın Ekseninde Atatürk’ün Naaşının Anıtkabir’e Nakli ve Demokrat Parti Dönemindeki 10 Kasım Anma Törenleri (1953-1960)

15 Ekim 2018,Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu Çorum, Çorum, Turkey, 12 - 16 September 2018, pp.30-49

Görsel Verilerde Pınarbaşı’da Sosyo- Kültürel Hayat

Pınarbaşı Aziziye Sempozyumu 10-12 Mayıs 2018, Kayseri, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.85-98

Türkiye’nin Yakın Gelecekteki Konumunun Tarihi Arka Planı Hakkında(Ortadoğu Örneği)

USBIK 2018 Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi,31 Ocak – 02 Şubat 2018, Kayseri, Turkey, 31 December 2017 - 02 February 2018, pp.526-542

Turgut Özal ın Vefatının Ulusal Basındaki Yankıları

Uluslararası Turgut Özal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 March 2016, pp.187-199

KÜLTÜRÜN TARİH İLE İLİŞKİSİNE DAİR

Batman Üniversitesi Bilim ve Kültür Sempozyumu, 18 - 20 April 2012, vol.1, pp.985-997

Kayseri nin İlk Kadın Milletvekili Ferruha Güpgüp 1935

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Ahilikte Kadının Yeri, Kayseri, Turkey, 19 - 20 September 2012, pp.366-378

Kayseri’nin İlk Kadın Milletvekili (1935)

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 19 - 20 September 2012, pp.366-378

Kültür ve Medeniyetin Tarihle İlişkisine Dair

Batman Üniversitesi Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012, pp.985-997

Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi I. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 March 2012

Books & Book Chapters

. ULUSAL BASIN EKSENİNDE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ 10 KASIM ANMA TÖRENLERİ (1950-1953)

in: Atatürk Haftası Armağanı 10 kasım 2018, Genel Kurmay, Editor, Genel Kurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih Ve Stratejik Daire Başkanlığı Yayını, Ankara, pp.61-75, 2018

Kayseri Vilayet Gazetesi Ekseninde Atatürk Dönemi’nde Kayseri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

in: Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2016, Genel Kurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Daire Başkanlığ, Editor, Genel Kurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih Ve Stratejik Daire Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Ankara, pp.89-103, 2016

Kayseri Vilayet Gazetesi Ekseninde Kadın Hakları Konusunda Yaşanan Gelişmelerin Kayseri’ye Yansımaları (1923-1938

in: Türk Dünyasında Kadın Algısı, şayan ulusan, Editor, Celal Bayar Üniversitesi Yayınları Yayın, Manisa, pp.207-219, 2016

Kayseri’den Gaziantep ve Halep’e

in: Mustafa Keskin Armağanı, remzi kılıç, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, Kayseri, pp.39-55, 2014

Kayseri’den Gaziantep ve Halep’e

in: Prof Dr Mustafa Keskin Armağanı, Kılıç Remzi, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, pp.39-55, 2014

I. Dünya Savaşı’na Girerken Hilafet ve Saltanat Merkezi İstanbul’da Yayınlanan Bildiriler ve Etkileri

in: Enver Konukçu Armağanı, İbrahim Ethem Atnur, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.655-671, 2012

. Dünya Savaşı’na Girerken Hilafet ve Saltanat Merkezi İstanbul’da Yayınlanan Bildiriler ve Etkileri

in: Prof Dr Enver Konukçu Armağanı, Atnur İbrahim Ethem, Editor, Berikan Yayınevi, pp.655-671, 2012

VALİ AHMET MUAMMER BEY

KAYSERİ VALİLİĞİ YAYINLARI, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Kayseri Ansiklopedisi Cilt II

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.435-436, 2010

Kayseri Ansiklopedisi Cilt I

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.53-54, 2009