Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstittüsü, Tarih- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

 • 2004 - 2007 Post Graduate

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstittüsü, Tarih- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

 • 2000 - 2004 Under Graduate

  Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  “Türk Kadınının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hayata Katılımı (Kayseri Örneği:1923-1950)”

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 • 2007 Post Graduate

  Modern Kayseri'nin Mimarlarından Vali Ahmet Muammer Bey (1874-1928)

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi