Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MODES OF ACTION OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI

Current Trends in Natural Sciences, cilt.8, ss.117-124, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

INSECT FAUNA FOUND ON VINE PLANT IN VINEYARDS OF CAPPADOCIA REGION

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.5421-5429, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayseri İli Çerezlik Kabak Meyvelerinde Çürüme: Risk Faktörleri ve Öneriler

Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.166-176, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modes of Action of Entomopathogenic Fungi

CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES International Symposium, Pitesti, Romanya, 18 - 20 Nisan 2019, cilt.8, ss.117-124

Investigation of Artificial Factors Effecting Fluctuation of Thrips Populations within Greenhouses

The 15th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology, 17 - 20 Ekim 2017

Evaluation of Entomopathogenic efficiency of Fusarium oxysporum against Bemisia tabaci L. on eggplant

International Conference on Biopesticides 7, Antalya, Türkiye, 19 - 25 Ekim 2014, ss.99

Spatial Distribution of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Nevsehir Province

25th International Scientific Experts Congress on Agriculture and of food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.104

Metarhizium spp'nin Biyolojik Mücadelede Kullanımına Örnekler

4. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Isparta, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.29

Determination of the presence of entomopathogenic fungi in the region of Kayseri province and territory

4th INTERNATIONAL PARTICIPATED ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL SYMPOSIUM, Artvin, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2013, ss.83

Distribution by GIS mapping of Rhodococcus perornatus (Cockerell & Parrot) (Homoptera: Coccidae) on oil bearing roses in Isparta province, Turkey

Proceedings of the Xth International Symposium on Scale Insect Studies, Adana, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2004, ss.389-396

GIS evaluation of the effect of urbanization on Çukurova Plain with the help of remote sensing

Options Mediterraneennes, Series A: Mediterranean Seminars Number 44, Interdependency between Agriculture and Urbanization: Conflicts on Sustainable Use of Soil and Water, Tunisia, Tunus, 26 - 28 Kasım 2001, ss.107-118

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin entomoloji alanında kullanım olanakları

Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2001, ss.119-125

Böcek takımları için bilgisayar destekli tanı anahtarı

II. tarımda bilgisayar uygulamaları sempozyumu, Konya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 1998, ss.50

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyolojik mücadele ve organik tarım

Organik tarım eğitim kitabı, Bulut S., Editör, Yahyalı Belediyesi, Kayseri, ss.197-204, 2011

Diğer Yayınlar