Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dijital Aktivizm Bağlamında Artvin Cerattepe Olayları Üzerine Bir İçerik Analizi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.29, ss.57-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİJİTAL AKTİVİZM BAĞLAMINDA ARTVİN CERATTEPE OLAYLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.57-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IRKÇILIK ve AYRIMCILIK BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA oscarsowhite

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), cilt.5, sa.6, ss.194-210, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siber Zorbalık Davranışları Sergileme ve Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarının Karşılaştırılması

TRT Akademi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.620-639, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİBER ZORBALIK: FİZİKSELDEN SANALA YENİ ŞİDDET

http://ekurgu.anadolu.edu.tr/eKurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, cilt.24, sa.2, ss.74-85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etik Bağlamda Haber Fotoğrafçılığının Manipülasyon ve Propaganda Aracı Olarak Kullanılmasının Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergi, cilt.2, sa.4, ss.26-52, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Medya Çalışanlarının Sosyo – Demografik Özellikleri ve Sektör Sorunlarına Bakışı: Kayseri ve Nevşehir Yerel Medyasına Yönelik Alan Araştırması

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, sa.19, ss.125-157, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şerif Mardin'in Sosyal Değişim ve Kültürel Tartışmalarında Modernleşme, İletişim ve Dil Bağlantısı

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.31, ss.31-51, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEVELİ’DE BİR EĞLENCE KÜLTÜRÜ OLARAK SİNEMA

2.Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, cilt.1, ss.103-114

GAZETE HABERLERİNDE SÖYLEM VE İDEOLOJİ: DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HABERLERİNİN MEDYADA SUNUMU

5.SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2019

MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA MESLEK ETİĞİ

Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.108-115

SOSYAL MEDYA GAZETECİLİĞİNDE ETİK İHLÂLLER: YANILTICI BAŞLIKLAR

Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

ÇOCUK HABERCİLİĞİNDE ETİK İHLALLER ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

Söylem ve İdeolojilerin Haberlere Etkisi: Zeytin Dalı Harekâtı Örneği

KARTEPE ZİRVESİ 2018, Kocaeli, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2018, ss.231-249

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKININ EKO TURİZME KAZANDIRILMASINAYÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

I. ULUSLARARASI DEVELİ – AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.7-20

BİR GÖRSEL KİMLİK ÖĞESİ OLARAK DEVELİ BELEDİYESİ LOGOSUÜZERİNDEN DEVELİ’Yİ ANLAMAK

I. ULUSLARARASI DEVELİ - AŞIKSEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ “DEVELİ”, Kayseri, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.36-41

SPOR GAZETELERİNİN MANŞET VE BAŞLIKLARINDA DİL KULLANIMI

ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018“Sporda Küresel Hedefler”, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.109-123

SOSYAL MEDYADA TARAFTAR GRUPLARI:TARAFTARLARIN INSTAGRAMHESAPLARINDA NEFRET SÖYLEMİ

ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018“Sporda Küresel Hedefler”, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.86-809

15 Temmuz Darbe Kalkışmasının Önlenmesinde Medyanın Rolü

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Muş, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.2, ss.116-124

KÜRESEL BİR SORUN OLARAK TÜRKİYE’DE BEYİN GÖÇÜ ve GENÇLER

7. Uluslararası Geçmişten Günümüze Göç Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 17 - 19 Şubat 2017

AHISKA TÜRKLERİNİN HABER AJANSI “AJANS AHISKA”NIN İÇERİK ANALİZİ

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.651-666

15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Ulusal Basında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sunumu

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ ve DARBELER SEMPOZYUMU KÜRESEL ETKİLER, MEDYA VE DEMOKRASİ, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNE BAKIŞI

ULEAD 2017 - VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.746-752

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

ULEAD 2017 - VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.43-49

Ulusal Ve Uluslararası Medyada 15 Temmuz Darbe Girişimi

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU, Muş, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.93

15 Temmuz Kalkışmasının Önlenmesinde Medyanın Rolü

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU, Muş, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.140

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK ESER BIRAKMA MAHPERİ HUNAD HATUN

I. ULUSLARARASITÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ BİLGİ ŞÖLENİ“Türkiye - Kosova - Makedonya – Özbekistan”, Nevşehir, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.81-88

BİR GÖRSEL KİMLİK ÖĞESİ OLARAK ERZİNCAN BELEDİYESİ LOGOSU ÜZERİNDEN ERZİNCAN I ANLAMAK

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.547-554

Medyada Çocuk Haberciliği ve Etik Sorunlar

lV. Uluslararası Canik Sempozyumu:“Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2015

TÜRKİYE DE ENGELSİZ TURİZM İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Kastamonu, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015, ss.716-728

AZALAN BİR TOPLUMSAL DEĞER OLARAK DAYANIŞMA

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 19 Haziran - 21 Mayıs 2014

Kurumsal İletişim Aracı Olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesi

ll. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.154-173

Bir Lider ve Eylem Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviç

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.367-378

SOSYAL MEDYA SANSÜR VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

1. ULUSLARARASI KÜTÜPHANE VE BİLGİBİLİM FELSEFESİ SEMPOZYUMU, Kastamonu, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2014

Değişen Medya Değişen Toplumsal Hareketler

5. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2014, ss.113

Yahyalı ve Çevresinde Doğa Turizmi

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Türkiye, 20 - 21 Eylül 2012, ss.607-622

Bir Kamusal İletişim Aracı Olarak Avanos Belediyesi Logosunun Analizi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.71-79

Y Kuşağını Anlamak

Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasımız Kongresi, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014, ss.427-446

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türk Dünyası Gazeteleri nin Analizi

Niğde Üniversitesi l. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Niğde, Türkiye, 18 - 21 Mart 2014, ss.1788-1796

İş Ahlakı Dergisi nin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

lll. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kayseri, Türkiye, 24 - 25 Eylül 2013, ss.505-523

Siyasal İletişim Bağlamında Barış Süreci Haberlerinin Analiz

l. Uluslararası Siyasal İletişim, Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2013, ss.191-212

Turizmde Küresel Etik İlkeler Bağlamında Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları

lll. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kayseri, Türkiye, 24 Eylül 2013 - 25 Eylül 2014, ss.349-359

İŞ AHLAKI DERGİSİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

III. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU, Kayseri, Türkiye, 24 - 25 Eylül 2013, ss.505-523

Girişimciliğin Artırılmasında Kadın STK ların Rolü KAGİDER Örneği

ll. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, ‘Ahilikte Kadının Yeri’, Kayseri, Türkiye, 12 - 20 Eylül 2012

Arap Baharı Sürecinde İnternet ve Sosyal Medyanın Rolü

İnternational Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, (ISLC), İzmir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2012, ss.2147-2153

Bir Haber Kaynağı Olarak Facebook ve Twitter İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

İnternational Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2012, ss.1003-1016

Motivation Efficiency Relationship in the Management of Hospital

10. International Symposium Communication in the Millennium, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.285-298

Medyada Bir Etik Sorun Olarak Mahremiyet Hakkı

II. Medya ve Etik Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2011, ss.565-576

Televizyon ve Çocuk 6 12 Yaş Arası Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

l. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Yetişkin Bildirileri Kitabı, Türkiye, 8 - 10 Şubat 2011, ss.394-414

Kitap & Kitap Bölümleri

Kamuoyu Oluşumunda Suskunluk Sarmalı

İletişimin Yörüngesinde Kuram ve Pratik, Fuat Ustakara, Editör, LiteraTürk Akademi Yayınları, Konya, ss.103-140, 2016

Yeni Toplumsal Hareketler ve Twitter

İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımşlar Twitter, Karakulakoğlu, Selva Ersöz- Uğurlu, Özge, Editör, Heretik, Ankara, ss.93-116, 2015

Kayseri’de Yerel Radyo Dinleme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Tarih İçinde Kayseri Basını, Çakır, Hamza- Aydın, Hakan, Editör, Palet, Konya, ss.537-560, 2012